26 lutego 2016 r. Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach zorganizował dla dzieci ""Wieczór z baśnią i bajką". W programie spotkania była projekcja filmu "Kot w Butach" oraz kreatywne warsztaty plastyczne, podczas których dzieci malowały wszystko to, co najlepiej zapamiętały z filmu oraz kolorowanki przedstawiające Kota w Butach. Jak wyglądały zajęcia można zobaczyć w galerii na: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1015055928567002.1073741991.182654548473815&type=3.

 

 

Kolejny "Wieczór z baśnią i bajką" - 4 marca 2016 r. o godz. 16.30. Serdecznie zapraszamy.

 

KONKURS PLASTYCZNY "NARODZINY POLSKI - CHRZEST 966 - 2016"

DLA PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW GMINY KLUCZE.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

POD HONOROWYM PATRONATEM

POSŁÓW NA SEJM RP  AGNIESZKI ŚCIGAJ, LIDII GĄDEK, JACKA OSUCHA

WÓJTA GMINY KLUCZE  NORBERTA BIENIA

Ks. DZIEKANA  MARKA SZELĄGA

 

   REGULAMIN KONKURSU

 

I.  ORGANIZATORZY :

   GMINNY  OŚRODEK  KULTURY  W KLUCZACH  UL. PARTYZANTÓW 1

 

 

II.  ZASADY OGÓLNE :

  - Konkurs realizowany jest w związku z przypadającą 1050 rocznicą Chrztu Polski.

  - Konkurs przeprowadza Gminna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora GOK

   w Kluczach.

  - Informacje dotyczące organizacji przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane  

   telefonicznie (32) 647 14 60 i stronę internetową Organizatorów www.gokklucze.pl/

 

 

III.  CELE KONKURSU :

- zainteresowanie uczniów historią początków państwa polskiego i jego chrześcijańskich tradycji

- rozwijanie zainteresowań plastycznych i twórczych działań uczniów

- kształcenie właściwych wartości patriotycznych i postaw obywatelskich

 

 

IV.  Przebieg KONKURSU :

- Konkurs jest jednoetapowy, przebiegać będzie w trzech kategoriach

                                   a) kategoria I:   grupy dzieci 5 – 6 lat z przedszkoli  

                                   b) kategoria II:  klasy I -III     szkoły podstawowej     

                                   c) kategoria III  klasy IV - VI  szkoły podstawowej

                                   d) kategoria III: klasy I -III     gimnazjum

 

- wszyscy uczestnicy wykonują indywidualnie jedną pracę plastyczną zgodnie z tematyką

  konkursu

- format pracy: przedszkole, szkoła podstawowa   -   A 4

                             gimnazjum           -   A 3

- technika: dowolna ( malarstwo, grafika, rzeźba, rysunek, kolaż itp ) 

- każda praca powinna zawierać metryczkę ( zał. 1)

- prace wraz z metryczką należy składać w siedzibie GOK -u ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze

 do dnia 31 marca 2016 r. 

 

- organizatorzy proszą o e-mailowe potwierdzenie wzięcia udziału w konkursie, wysyłając   

 KARTĘ ZGŁOSZENIA ( zał. 2 ) do dnia 25 marca 2016 r.

 

V.  OCENA PRAC :

- prace będą ocenione przez KOMISJĘ KONKURSOWĄ według kryteriów:

 

   merytoryczność ( zgodność z tematem)

                                                                                                                          

   koncepcja

                                                                                                             

   forma ( czytelność )

                                                                                                      

   kompozycja

                                                                                                           

   ogólny wyraz artystyczny

 

- prace wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

- wyniki konkursu zostaną ogłoszone 9 kwietnia 2016 r o godz. 16.00 na wernisażu podczas  uroczystego wręczenia nagród rzeczowych i dyplomów.

 

 

 

VI. OCHRONA WŁASNOŚCI I INTELEKTUALNEJ I DANYCH OSOBOWYCH:

 

- Każdy uczestnik wypełnia oświadczenie o ochronie danych osobowych ( zał. 3 )

 

- Prace uczestników konkursu nie będą zwracane autorom.

 

- Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac uczestników do celów edukacyjnych,

  promocyjnych oraz ich nieodpłatnej publikacji z zachowaniem praw autorskich.

 

- Dane osobowe uczestników są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o  

  ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2004 r poz. 1182 )

 

 

VI. POSTANOWIENIA KONCOWE:

 

- W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Organizator konkursu.

 

- Przekazanie prac przez szkołę oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

- Szczegółowych informacji udziela:

 mgr Wiesław Nadymus - koordynator konkursu tel. 605 693 970

 

 

 

 

 

 

 

 

                             METRYKA PRACY                             -  Zał. nr 1

 

 

Imię i nazwisko autora pracy

 

Grupa wiekowa

 

Nazwa i adres przedszkola / szkoły

 

Numer telefonu, adres e-mail

 

Imię i nazwisko nauczyciela

opiekuna, kontakt: ( tel, e-mail )

 

 

 

-   Zał. nr 3

 

 

 

 

Oświadczenie

 

 

 

Oświadczam, że zgłoszona do konkursu plastycznego „NARODZINY POLSKI – CHRZEST 966 – 2016 „ praca jest wynikiem własnej twórczości i nie narusz praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko uczestnika konkursu )

 

 

Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych …………………………………………………………….

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

( Imię i nazwisko uczestnika konkursu )

 

W bazie danych organizatorów konkursu oraz przetworzenie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2004 r. poz. 1182 ) w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania prac. Wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych na zasadach określonych wyżej.

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatorów mojej pracy do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp. Oraz jej publikacji ( nieodpłatnie ) we fragmentach lub w całości z zachowaniem praw autorskich.

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

( miejscowość, data, podpis autora pracy – jeżeli autor jest niepełnoletni również podpis jego rodziców /opiekunów )

 

       

 

-  Zał. nr 2

 

KARTA  ZGŁOSZENIA

 

   NAZWA PRZEDSZKOLA/SZKOŁY : ……….……………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

 

   ILOŚĆ UCZNIÓW

 

kat. I

 

kat. II

 

kat. III

 

 

 

kat. IV

 

NAUCZYCIEL  /  OPIEKUN

       tel. kontaktowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        PIECZĘĆ

                                                PODPIS  DYREKTORA  

Jesteś osobą 60+? Masz pomysł na działania w swojej społeczności, pasje i doświadczenia, którymi chcesz się podzielić? Masz 18-35 lat i razem z osobą 60+ chcesz rozkręcić międzypokoleniową akcję? Zgłoś pomysł na projekt społeczny. Dopracuj go przy wsparciu ekspertów i zdobądź dotację.

Dzięki udziałowi w konkursie Krystyna  (67 lat) i Kasia  (31 lat) wraz mieszkańcami zagospodarowały teren osiedlowego skweru w Stalowej Woli. Lubosza (68 lat) zorganizowała międzypokoleniowe warsztaty tradycyjnego ogrodnictwa. Wojciech (71 lat) i Karolina (31 lat) zaprosili słuchaczy UTW i dzieci na międzypokoleniowe warsztaty tworzenia bajek do teatrzyku Kamishibai. Olgierd (62 lata) zachęcił mieszkańców osiedla do udziału w banku sąsiedzkiej wymiany usług
i umiejętności.


 

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają
do udziału w ogólnopolskim konkursie „Seniorzy w akcji” inkubator + dotacje na działania społeczne osób starszych i inicjatywy międzypokoleniowe. Konkurs skierowany jest do osób 60+ lub do par międzypokoleniowych, które mają pomysł na projekt społeczny, chcą pracować nad jego rozwojem
i zrealizować przy wsparciu ekspertów, doświadczonych animatorów i uczestników programu. Szukamy osób, które pragną zdobyć nowe umiejętności, przydatne w swojej dalszej aktywności społecznej.

Konkurs realizowany jest w formule inkubatora – stwarzamy przestrzeń do dopracowania i rozwijania pomysłów zgłoszonych na konkurs poprzez cykl warsztatów, wizyty studyjne
oraz wsparcie trenerów z Sieci Latających Animatorów Kultury i Socjologów (warsztaty, konsultacje). Formuła konkursu jest przyjazna szczególnie dla osób i organizacji, które nie mają dużego doświadczenia w opracowywaniu i realizacji projektów.

Udział w konkursie daje możliwość otrzymania wsparcia finansowego w wysokości od 6000 zł do 12 000 zł. Ze środków konkursu przyznamy ok. 33-35 dotacji na realizację przedsięwzięć, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, włączają osoby starsze w dialog i współpracę
z samorządem lokalnym, promują współpracę międzypokoleniową i wolontariat osób starszych.

Stawiamy na działania przyczyniające się do wypracowania trwałych zmian społecznych
na poziomie lokalnym. Chcemy wspierać przedsięwzięcia, które wnoszą nową jakość do działań angażujących osoby starsze w danej społeczności i mają potencjał
do wypracowania skalowalnych rozwiązań i modeli działania w pracy z osobami starszymi.

O dotacje mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba
w wieku 18-35 lat) we współpracy organizacją pozarządową czy instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja lub stowarzyszenie, dom kultury).

Zapraszamy do składania listów intencyjnych do 17 marca 2016.

 

Formularz listu intencyjnego należy wypełnić on-line: www.formularz.seniorzywakcji.pl

Regulamin oraz formularz listu intencyjnego dostępny na stronie programu http://www.seniorzywakcji.pl/?a=573

Informacji o konkursie udziela Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”

tel.: (22) 396 55 16 lub 19, od pn-pt  w godzinach od 10.00 do 15.00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Seniorzy w akcji, bo świat zmieniają ludzie z pasją!

Zobacz spot  programu „Seniorzy w akcji”   http://vimeo.com/58903165

Zobacz filmy „Seniorzy w akcji” http://www.youtube.com/user/seniorzywakcji

 To już dziewiąta edycja konkursu. Do tej pory wsparliśmy 263 projekty w całej Polsce. Wykorzystując potencjał absolwentów programu, budujemy sieć Ambasadorów, którzy aktywnie działają społecznie i są gotowi dzielić się swoją historią i doświadczeniem z innymi osobami starszymi, które rozpoczynają tego typu aktywność.

Konkurs „Seniorzy w akcji” znalazł się w gronie finalistów europejskiego konkursu „Społeczne Innowacje w Starzeniu” (Social Innovations in Ageing). Międzynarodowe Jury doceniło model wspierania osób 60+ w roli liderów działań społecznych, a także tworzenia przestrzeni do współpracy i dialogu pokoleń wypracowany w naszym programie.

 

 

O udziale w konkursie „Seniorzy w akcji” opowiadają jego uczestnicy:

 

Realizacja projektu przekonała mnie, że każdy wiek jest dobry, aby być aktywnym. Warto robić coś, co daje nam radość, zwiększa aktywność fizyczną i intelektualną, a wspólnie spędzony czas pozostawi na długo miłe wspomnienia (Barbara Sufranek, Iława)

Dla mnie było to nowe wyzwanie i bardzo fajna przygoda. Dawniej byłam bardzo nieśmiałą osobą, jednak koordynacja projektu związana była z koniecznością pracy w grupie, prowadzenia zajęć, udzielania wywiadów - mam teraz odwagę podejmować kolejne działania. W roli lidera czułam się dobrze, niewątpliwie czuję się bardziej dowartościowana i doceniona (Wiesława Koryzna, Gorzów Wielkopolski)

Projekt wzmocnił moje poczucie wartości i umocnił mnie w pozycji lidera inicjującego i koordynującego działania. Ciągle i niezmiennie uczę się tolerancji, otwartości i nieoceniania innych (Hanna Sienkiewicz, Łapicze)

Cieszy mnie moja przydatność. Staram się przekonywać ludzi, że potrafią więcej niż im się wydaje. Jestem pewna, że wartością jest bycie razem, wspólne działanie. Można czerpać z tego radość, satysfakcję i uczyć się zaufania do innych (Marta Dzikowska-Łuczywo, Bytów)

Nauczyliśmy się słuchać seniorów i dostosowywać do ich potrzeb. Dzięki warsztatom dla uczestników programu „Seniorzy w akcji” zdobyliśmy umiejętność prowadzenia działań. Warsztaty te pokazały nam, jak uczyć empatii i budzić zaufanie seniorów. Na nich poznaliśmy inne projekty i sposoby ich realizacji. Warsztaty były dla nas cenną wskazówką w prowadzeniu projektu (Wojciech Wachowicz, Karolina Przytulska, Łódź)

W razie pytań serdecznie zapraszamy do kontaktu.


Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa
tel. 22 396 55 16 (19)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.