Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach uczestniczy w projekcie  „Sieć na kulturę w podregionie oświęcimskim”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt jest realizowany przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie, a skierowany do instytucji kultury prowadzonych na szczeblu gminnym, ich pracowników oraz dzieci i młodzieży w wieku 10 - 18 lat.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych u pracowników Gminnych Samorządowych Ośrodków Kultury, rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży oraz zwiększenie potencjału techniczno-dydaktycznego instytucji kultury biorących udział w projekcie. Przyczyni się to do stworzenia trwałej struktury dostępu do wiedzy w zakresie aktywności cyfrowej, jak również podwyższania kompetencji cyfrowych na poziomie w/w instytucji kultury  i wzrostu aktywności cyfrowej społeczności lokalnej.

Zakwalifikowana do projektu P. Agnieszka Pacia, instruktor ds. plastyki GOK Klucze odbyła już szkolenia w ramach wybranej przez siebie ścieżki tematycznej. Kolejnym etapem projektu będzie przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla dzieci i młodzieży pt. „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”. Informacje  o naborze uczestników szkoleń praktycznych ukażą się niebawem na naszej stronie internetowej www.gokklucze.pl  i fanpage'u GOK (Facebook).

Mobilne warsztaty artystyczno - przyrodnicze "Na szlaku rozsypanego piasku", to nowa forma wakacyjnych zajęć Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach dla dzieci w wieku 8-11 lat. W lipcu odbywają się warsztaty muzyczno-wokalne i plastyczne, a w sierpniu teatralne i rzeźbiarsko-ceramiczne. Inspiracją do prowadzenia  takich warsztatów jest historia naszych terenów oraz legendy. W programie są gry i zabawy teatralno-muzyczne, wokalne, zadania aktorskie oraz ćwiczenia plastyczno-rzeźbiarskie, rozwijające wyobraźnię i umiejętność pracy w grupie. W zajęciach uczestniczyły już dzieci z Rodak, Ryczówka, Kwaśniowa Dolnego, Kwaśniowa Górnego i Chechła. W wakacje odwiedzimy wiele miejscowości gminy Klucze, by dzieci mogły się spotkać  w plenerze, podziwiać piękny krajobraz, a do zajęć wykorzystać naturalne materiały, pochodzące z łąk i lasów. Inicjatorami działań są instruktorzy GOK Klucze.

GALERIA: https://www.facebook.com/gokklucze/posts/5701451553260726?notif_id=1625664205646875&notif_t=page_post_reaction&ref=notif

https://www.secure.instagram.com/gokklucze/

 

 

 

29.06.2021 r. odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyły autorki  inicjatyw do projektu "KULTURA OD-NOWA". Ocena inicjatyw polegała na analizie pomysłu przedstawionego w formie wniosku oraz jego publicznej prezentacji przed komisją oceniającą w składzie: Katarzyna Paradecka - Animator Programu  Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021", Ramona Czyżykowska-Liber - Koordynator Projektu oraz przed pozostałymi autorkami zgłoszonych pomysłów z obszaru kultury. Gościem spotkania była dr Jolanta Klimczak, która przygotowała i opracowała raport diagnostyczny. Wszystkim wnioskodawcom serdecznie gratulujemy.