29.07.2021 r. w Domu Kultury "Hutnik" w Jaroszowcu  w ramach zadania pn. "KULTURA, FOLKLOR, TRADYCJA" odbyło się spotkanie dla Kół Gospodyń Wiejskich, podczas którego odbyły się wykład etnograficzny z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego, tożsamości lokalnej oraz tradycji i kultury regionalnej, a także warsztaty tradycyjnego stroju ludowego, muzyki, obrzędowości i plastyki obrzędowej. 

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

GALERIA:https://www.facebook.com/gokklucze/posts/5829561237116423?notif_id=1627905244201887&notif_t=page_post_reaction&ref=notif

 

 

 

27 lipca 2021 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Chechle uczestniczyli w wycieczce do Katowic. W Muzeum Historii Katowic  wzięli udział w warsztatach edukacyjno – historycznych  pt. „Droga Katowic do niepodległej Polski – okres powstań i plebiscytu”. Po warsztatach cała grupa zwiedziła zbiory zgromadzone w Muzeum Historii Katowic: „Wnętrza mieszczańskie” i „Z dziejów Katowic” – wystawę bardzo nowoczesną i interaktywną,  a następnie udała się na spacer historyczny z przewodnikiem, podczas którego zwiedziła miejsca pamięci związane z Powstaniami Śląskimi. Wędrówka zakończyła się jak zwykle przy Pomniku Powstańców Śląskich, upamiętniającym trzy Powstania Śląskie – 1919-1920 – 1921.

Realizatorem zadania publicznego pn. : „Pamiętamy o przeszłości” jest Stowarzyszenie „Otwarci” w Bydlinie . Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Otwartego Konkurs Ofert Ministra Obrony Narodowej na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej  pn. Wdzięczni Bohaterom Powstań Śląskich. Współorganizatorem zadania jest Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach.

GALERIA:

https://www.facebook.com/gokklucze/posts/5806281986111015?notif_id=1627556038788490&notif_t=page_post_reaction&ref=notif

https://www.facebook.com/gokklucze/posts/5806318722774008?notif_id=1627564428906219&notif_t=page_post_reaction&ref=notif

https://www.facebook.com/gokklucze/posts/5810372042368676?notif_id=1627564413569240&notif_t=page_post_reaction&ref=notif

Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach uczestniczy w projekcie pn. „Sieć na kulturę w podregionie oświęcimskim”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W ramach projektu organizowane jest bezpłatne szkolenie dla młodzieży. Serdecznie zapraszamy. Projekt jest realizowany przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie.