Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach ogłasza nabór na rok artystyczny 2021/2022 do zespołów wokalnych i wokalno-tanecznych:
- SKIERKI - zespół wokalno-taneczny (wiek: 6 - 7 lat) środa: 14.45 - 15.30

- PLECIUGI - zespół wokalno-taneczny (wiek: 8 - 11 lat) środa: 15.30 - 16.30

- KAPRYS - zespół wokalny (wiek: 12 - 14 lat) czwartek: 15.30 - 16.30


UWAGA!
Zajęcia będą się odbywały w Domu Kultury "Hutnik" w Jaroszowcu, ul. Leśna 1
Informacje: instr. Anna Dudek - tel. 509 500 195

Ilość miejsc ograniczona.

 

 Stowarzyszenie „Otwarci” w Bydlinie jest realizatorem zadania publicznego pn. „Muzyka łączy Nas”, które uzyskało dofinansowanie w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 2021 r. pn. „Małopolskie Chóry – Małopolska Rozśpiewana”.

Projekt zakłada organizację zajęć warsztatowych indywidualnych i grupowych, naukę śpiewu dla nowych członkiń kluczewskiego Chóru Żeńskiego „Enigma”, udziału chóru w Międzynarodowym Festiwalu i konkursie w Barcelonie oraz koncertach w Kluczach i Krzeszowicach, na którym Chór ‘Enigma” zaprezentuje  swój nowy repertuar opracowany podczas zajęć warsztatowych.

Chór stwarza warunki do tworzenia i poznawania kultury oraz historii. Dzięki pieśniom chórzystki poznają tradycje i wartości kultury narodowej. Udział w próbach i występach chóru, to rozwijanie pasji i talentów muzycznych, twórcze i kreatywne spędzenie wolnego czasu oraz dzielenie się śpiewem z innymi… 

Współorganizatorem zadania jest Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach.