Firma badawcza Swarmcheck wraz z  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kluczach zwracają się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, której wyniki posłużą do stworzenia “Diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej gminy Klucze”. 

Ankieta w wersji cyfrowej znajduje się pod linkiem: https://form.typeform.com/to/aVfCneT2, a jej wypełnienie powinno zająć ok 20-30 minut. 

Ankieta skierowana jest do wszystkich mieszkańców i mieszkanek gminy Klucze. Uzyskane odpowiedzi pomogą nakreślić nowe kierunki działań w zakresie usług społecznych.

Ankieta dostępna będzie do 29.10.2021. 

W Pracowni Teatralnej  Domu Kultury "Hutnik w Jaroszowcu  organizowane są wyjątkowe warsztaty, podczas których powstają obrazy inspirowane kolorami jesieni, które są spełnieniem artystycznych marzeń uczestników (dzieci i dorosłych). FILCOWE SPOTKANIA TEATRALNE prowadzi instruktor teatralny, P. Justyna Gomułka - Błaszczyk. W programie warsztatów są podstawy filcowania, filcowanie, jesienne inspiracje w poezji i prozie oraz filcowanie lalki teatralnej. 

 

Klub Sportowy „LEGION” w Bydlinie  uzyskał wsparcie finansowe w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej w 2021 roku w ramach zadania Upowszechnianie Kultury Fizycznej – pn. Małopolska na sportowo”. KS „LEGION” jest realizatorem zadania publicznego pn. „Międzynarodowy Bieg Uliczny Szlakiem Walk Legionistów”.

Celem projektu jest organizacja XXVI Międzynarodowego Biegu Ulicznego Szlakiem Walk Legionistów Bydlin - Krzywopłoty - Załęże - Bydlin. Bieg zostanie zorganizowany w dniu 11 listopada 2021 roku. Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży, osób dorosłych z terenu gminy Klucze, z całego kraju oraz z poza. Projekt ma na celu wspierać, upowszechniać kulturę fizyczną i sport wśród mieszkańców regionu, kraju. Ma zachęcać ludzi z całego kraju, jak i spoza do aktywnego spędzania czasu wolnego. Bieg zorganizowany jest na trasie, gdzie znajdują się miejsca walk o niepodległość.

Cel główny projektu, to wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Natomiast cele pośrednie planowane do zrealizowania w ramach zadania, to m.in.

- popularyzacja biegów ulicznych oraz propagowanie sportu i aktywności fizycznej,

- popularyzacja masowych biegów jako najprostszej formy ruchu,

- profilaktyka zdrowego trybu życia,

- integracja międzypokoleniowa.

 

Projekt pn. „Międzynarodowy Bieg Uliczny Szlakiem Walk Legionistów” realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.