Serdecznie zapraszamy do udziału w naborze inicjatyw do projektu "KULTURA OD-NOWA". Celem przedsięwzięcia jest rozbudzenie  i wzmocnienie aktywności społeczno-kulturalnej mieszkańców gminy Klucze w oparciu o potencjał kulturotwórczy oraz diagnozę społeczną , poprzedzającą procedurę naboru inicjatyw, a w efekcie wybór i dofinansowanie najlepiej ocenionych pomysłów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Serdecznie zapraszamy do udziału w naborze inicjatyw do projektu "KULTURA OD-NOWA". Celem przedsięwzięcia jest rozbudzenie  i wzmocnienie aktywności społeczno-kulturalnej mieszkańców gminy Klucze w oparciu o potencjał kulturotwórczy oraz diagnozę społeczną , poprzedzającą procedurę naboru inicjatyw, a w efekcie wybór i dofinansowanie najlepiej ocenionych pomysłów.

 

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

„KULTURA OD-NOWA” - NABÓR INICJATYW

 


 

 Opublikowano: 30 czerwiec 2021

29.06.2021 r. odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyły autorki  inicjatyw do projektu "KULTURA OD-NOWA". Ocena inicjatyw polegała na analizie pomysłu przedstawionego w formie wniosku oraz jego publicznej prezentacji przed komisją oceniającą w składzie: Katarzyna Paradecka - Animator Programu  Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021", Ramona Czyżykowska-Liber - Koordynator Projektu oraz przed pozostałymi autorkami zgłoszonych pomysłów z obszaru kultury. Gościem spotkania była dr Jolanta Klimczak, która przygotowała i opracowała raport diagnostyczny. Wszystkim wnioskodawcom serdecznie gratulujemy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Właśnie trwa opracowywanie raportu diagnostycznego. Celem badań była analiza zasobów i potrzeb oddolnych inicjatyw lokalnych w gminie Klucze, umożliwiająca zdiagnozowanie potencjału społeczno - kulturowego i w perspektywie kilku miesięcy od ogłoszenia konkursu "Kultura OD-NOWA" zwiększenie udziału grup nieformalnych oraz wzmocnienie zaangażowania mieszkańców gminy w kształtowanie -  wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kluczach - krajobrazu kulturowego gminy Klucze”. Na podstawie projektu grantu GOK Klucze sformułowane zostały pytania badawcze, które ogniskowały się na trzech zagadnieniach: opinii mieszkańców na temat życia kulturalnego w gminie, oczekiwanej ofercie kulturalnej i potencjale środowiska lokalnego.

 
Projekt jest realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021.