W czwartki o  godz. 10.00 na Stadionie Sportowym GLKS "Przemsza" w Kluczach odbywa się gimnastyka ogólnorozwojowa dla Słuchaczy Kluczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zajęcia prowadzi Piotr Kasprzyk. Jak dobrze jest się znowu spotykać, by w gronie rówieśników spędzać aktywnie wolny czas...

 

GALERIA: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=271302614785948&id=100057186351277&notif_id=1623929611036094&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif

 

Działalność zespołów prowadzona przez wiele lat w kluczewskim Domu Kultury została przeniesiona 5.05.2021 r. - na czas remontu obiektu - do Domu Kultury "Hutnik" w Jaroszowcu, gdzie trwają zajęcia, warsztaty i próby.  W każdy dzień tygodnia odbywają się zajęcia wokalne lub wokalno-muzyczne. Bardzo się cieszymy, że możemy gościć w Jaroszowcu nasze zespoły, by dalej  prowadzić i rozwijać  działalność artystyczną. Harmonogram  zajęć przedstawia się następująco:

poniedziałek

  • Chór "Enigma" -  w godz. 12.00-19.00 indywidualne lekcje śpiewu, godz. 19.00 - próba chóru

wtorek

  • godz. 17.00 - Zespół "Ziemia Kluczewska" 

środa

  • godz. 16.00 - Zespół "Skierki" (dziecięcy), godz.  17.00 - Zespół "Tesamee..."

czwartek

  • godz. 16.00 - Zespół "Pleciugi" (dziecięcy), godz. 17.00 - Zespół "The Greasers" (młodzieżowy)

piątek

  • godz. 17.00 - Zespół "Kwiaty Pustyni"

 

KTO CHCIAŁBY DOŁĄCZYĆ - SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

 

 

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do Domu Kultury "Hutnik" w Jaroszowcu na wakacyjne zajęcia artystyczne:

lipiec:

  • warsztaty plastyczne i warsztaty ceramiczne (ceramika od dnia 26.07.2021 r.)

 

sierpień:

  • warsztaty plastyczne, warsztaty teatralne oraz warsztaty ceramiczne

 

INFORMACJE: tel. (32) 64 20 05 lub 512 274 029

Oprócz w/w zajęć zapraszamy również na MOBILNE WARSZTATY PLASTYCZNE I MUZYCZNO-WOKALNE, TEATRALNE I RZEŹBIARSKO-CERAMICZNE (w plenerze) - plakat w załączeniu.

 

Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach uczestniczy w projekcie  „Sieć na kulturę w podregionie oświęcimskim”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt jest realizowany przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie, a skierowany do instytucji kultury prowadzonych na szczeblu gminnym, ich pracowników oraz dzieci i młodzieży w wieku 10 - 18 lat.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych u pracowników Gminnych Samorządowych Ośrodków Kultury, rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży oraz zwiększenie potencjału techniczno-dydaktycznego instytucji kultury biorących udział w projekcie. Przyczyni się to do stworzenia trwałej struktury dostępu do wiedzy w zakresie aktywności cyfrowej, jak również podwyższania kompetencji cyfrowych na poziomie w/w instytucji kultury  i wzrostu aktywności cyfrowej społeczności lokalnej.

Zakwalifikowana do projektu P. Agnieszka Pacia, instruktor ds. plastyki GOK Klucze odbyła już szkolenia w ramach wybranej przez siebie ścieżki tematycznej. Kolejnym etapem projektu będzie przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla dzieci i młodzieży pt. „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”. Informacje  o naborze uczestników szkoleń praktycznych ukażą się niebawem na naszej stronie internetowej www.gokklucze.pl  i fanpage'u GOK (Facebook).