14.05.2024 r. w Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach odbyło się podsumowanie Powiatowego Konkursu Literacko-Plastycznego pod Patronatem Starosty Olkuskiego i Wójta Gminy Klucze. Konkurs jest jednym z działań realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach w ramach zadania pod taką samą nazwą jak konkurs, które zostało dofinansowane ze środków Biura "Niepodległa" w ramach programu dotacyjnego "Powstanie Styczniowe 1863 - 1864".
W spotkaniu uczestniczyli: P. Norbert Bień, Wójt Gminy Klucze, P. Sebastian Sierka, Radny Gminy Klucze, P. Mirosław Macek Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach, Dyrektorzy Szkół Podstawowych, uczestnicy konkursu, ich rodzice i opiekunowie. Wydarzeniu towarzyszyło otwarcie wystawy pokonkursowej. Po powitaniu i przedstawieniu gości przez P. Ramonę Czyżykowską - Liber, Zastępcę Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach wyniki konkursu literackiego i plastycznego przedstawili członkowie dwóch komisji oceniających.
Konkurs literacki:
I miejsce Natalia Jałowiec za wiersz "Heroizm", II miejsce Filip Barczyk za wiersz "Polny grób", III miejsce Stanisław Piątek" za wiersz "Ziemia olkuska", wyróżnienia: Marlena Grybska za wiersz "Równość", Julia Szlęzak za wiersz "Wspomnienia żołnierza" i Marcel Drożyński za wiersz "Polskie wartości". Prace oceniali: P. Marcin Tomsia - Przewodniczący Jury, P. P. Sebastian Sierka i Olgerd Dziechciarz.
Stacjonarny konkurs plastyczny:
I miejsce Natasza Dudek, II miejsce Natalia Brodzińska, III miejsce Zuzanna Ziobro, wyróżnienia: Hanna Guzik, Natalia Czapla, Laura Kozieł, Zofia Kaminiów. Prace oceniali: P. Bogdan Haniebnik - Przewodniczący Jury, P. Aleksandra Goc i P. Olgerd Dziechciarz.
Kilka nagrodzonych wierszy zostało odczytanych przez jury konkursu literackiego podczas podsumowania, a prace plastyczne można było obejrzeć na zorganizowanej wystawie. Laureaci Powiatowego Konkursu Literacko - Plastycznego "Równość - Wolność - Niepodległość" otrzymali dyplomy i upominki, natomiast wszyscy uczestnicy - vouchery na SPACER/ WYJAZD TEMATYCZNY Z PRZEWODNIKIEM PT. „SZLAK POWSTANIA STYCZNIOWEGO NA ZIEMI OLKUSKIEJ”.
Po podsumowaniu został wyświetlony film pt. "Szwadron" - historyczny dramat wojenny z 1992 roku w reżyserii Juliusza Machulskiego, zrealizowany w koprodukcji z Ukrainą, przy współudziale podmiotów z Belgii i Francji.