Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach informuje, że od 8 czerwca 2020 r. wznawia zajęcia dla dzieci: plastyczne i ceramiczne,  indywidualne zajęcia teatralne i indywidualne zajecia wokalno - muzyczne.

Wszystkie zajęcia będą się odbywały z zastosowaniem rygorów sanitarnych, wskazanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-zamieszczone-na-stronach-poszczegolnych-ministerstw-we-wspolpracy-z-gis/,  

https://www.gov.pl/web/kultura/domy-centra-i-osrodki-kultury

 

 

W zajęciach będą mogły uczestniczyć dzieci, których rodzice wypełnią i dostarczą odpowiednie oświadczenie/ zgodę.

Przypominamy, że zgodnie z wytycznymi – liczba uczestników jest ograniczona, więc obowiązują nowe zapisy na zajęcia, a każdy z instruktorów  zaproponuje uczestnikowi dzień tygodnia i godzinę spotkania warsztatowego.  

 

Informacje o zajęciach i zapisy u instruktorów:

PLASTYKA..........................tel. 784 945 389   od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 17.00

CERAMIKA.........................tel. 508 190 686   od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 17.00

TEATR................................tel. 668 130 403   od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 17.00

WOKAL/ MUZYKA..............tel. 509 500 195   od środy do piątku w godz. 11.00 – 17.00

Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach zdalnie organizuje dla dzieci zajęcia artystyczne  "ZOSTAŃ artystą W swoim DOMU ,,KREATYWNIE" ŁATWIEJ SIĘ NIE DA". W ramach tego cyklu wspaniałe propozycje zajęć - kreatywnych zabaw przygotowują instruktorzy GOK: Anna Płachecka - Śniadach, Justyna Gomułka - Błaszczyk i Agnieszka Pacia. Szczegółowy opis wykonania każdej pracy znajduje się na profilu facebook naszej instytucji. Zachęcamy do skorzystania z tych pomysłów i życzymy wszystkim dobrej zabawy. Pochwalcie się później swoimi pracami - chcemy zobaczyć Waszą kreatywność i inwencję twórczą. Serdecznie pozdrawiamy.

https://www.facebook.com/Gminny-Ośrodek-Kultury-w-Kluczach-182654548473815/

Do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. ,,Zamki i pałace w Polsce” zorganizowanego przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie zgłoszono łącznie 833 prace plastyczne, wykonane w różnych technikach plastycznych.

W dniu 25.05.2020 Jury w składzie:
– Karol Wiącek- artysta plastyk,
– Dariusz Kostecki- artysta plastyk,
– Agnieszka Pruszowska- Mikołajczak- artysta plastyk,
dokonało bardzo trudnego wyboru prac, które następnie zostały nagrodzone i wyróżnione w trzech kategoriach wiekowych, a także prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej.

W kategorii I zakwalifikowano do oceny ogółem 256 prac.
W kategorii II jury zakwalifikowało ogółem 530 prac.
W kategorii III zakwalifikowanych zostało ogółem 25 prac.

Jest nam ogromnie miło zakomunikować, że pierwsze miejsce w II kategorii wiekowej zajęła Zuzanna Grabowska, która swą pracę wykonała w pracowni ceramiki Domu Kultury „Papiernik” w Kluczach pod kierunkiem Anny Płacheckiej – Śniadach. Bardzo serdecznie gratulujemy Zuzannie i P. Instruktor.

 

 

W poniedziałek 18 maja 2020 roku obchodziliśmy 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Urodzony w Wadowicach Karol Wojtyła większą część swojego życia spędził w Małopolsce, do której często wracał jako Papież. Z tego względu jego postać jest szczególnie bliska sercom Małopolan. O tym czy dobrze znamy historię życia Papieża Polaka możemy przekonać się, biorąc udział w wyjątkowym Quizie wiedzy o św. Janie Pawle II uruchomionym w ramach konkursu Małopolska poleca.

Każdy, kto weźmie udział w quizie będzie mógł sprawdzić swoją wiedzę odpowiadając na pytania związane z historią życia Karola Wojtyły, jego rodziną, młodością, pierwszymi latami kapłaństwa oraz dalszą posługą duszpasterską. Pytania dotyczą także pontyfikatu św. Jana Pawła II, w tym m. in. licznych pielgrzymek, ważnych wydarzeń z życia Papieża Polaka, encyklik, ale także wielu wspomnień. 

Quiz jest dostępny tutaj: https://malopolskapoleca.pl/quiz/

Quiz potrwa do poniedziałku 8 czerwca 2020 roku. Udział w konkursie jest możliwy wyłącznie po wypełnieniu formularza rejestracji uczestnika.

Zadaniem uczestnika quizu jest uzyskanie, w jak najkrótszym czasie, możliwie najwyższego wyniku punktowego. Każdy rozpoczęty quiz składa się z 30 wyświetlanych losowo, zamkniętych pytań z odpowiedziami jednokrotnego wyboru. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt. Podczas udzielania odpowiedzi na pytania mierzony jest również czas, a o ostatecznym wyniku decyduje liczba punktów oraz czas rozwiązania quizu.

Trójka najlepszych uczestników quizu, która uzyska najwyższy wynik, otrzyma zestawy upominków Województwa Małopolskiego, Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach oraz Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Przygotowany przez Województwo Małopolskie Quiz wiedzy o św. Janie Pawle II powstał dzięki współpracy z Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach oraz Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.