28.03.2023 r. w Domu Kultury "Hutnik" w Jaroszowcu odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w Konkursie plastycznym na "RODZINNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ".
Jury: Bogdan Haniebnik – nauczyciel plastyki XVI LO w Krakowie - Przewodniczący komisji oceniającej, Agnieszka Pacia, Zofia Zając, Ramona Czyżykowska - Liber
po wnikliwej analizie, w której uwzględniono kryteria etnograficzne, artystyczne i estetyczne postanowiło:
I nagrodą uhonorować pracę Martyny Krzemień (Kwaśniów Dolny),
II nagrodą - Zuzanny Haras (Ryczówek),
III nagrodą - Darii Matyja (Rodaki).
Natomiast Wyróżnienia otrzymali:
Tomasz Kajdan (Kwaśniów Górny),
Jagoda Skrzypczak (Chechło),
Marcelina Mendrek (Klucze),
Alicja Pacia (Chechło),
Michał Dąbek (Jaroszowiec),
Krystian Czesnowski (Chechło),
Iwo Kocjan (Klucze),
Paweł Grabowski (Kwaśniów Dolny).
Po zapoznaniu uczestników z wynikami konkursu, dyplomy i nagrody wręczały Panie: Ramona Czyżykowska - Liber, Zastępca Dyrektora GOK Klucze, Zofia Zając, Radna Gminy Klucze i Agnieszka Pacia, Instruktor ds plastyki.
Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy!
 
 
Jeżeli ktoś nie mógł przyjechać na spotkanie w dniu 28.03.2023 r., dyplomy i upominki można odebrać w Domu Kultury w Jaroszowcu (WSZYSCY UCZESTNICY KONKURSU). Zapraszamy.
22.03.2023 r. Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach zorganizował dla Słuchaczy UTW wyjazd edukacyjny do Kopalni Wiedzy o Cynku znajdującej się w Bukownie. Jest to wspaniałe, nowoczesne, unikalne muzeum poświęcone historii oraz tradycji górnictwa i hutnictwa rejonu olkusko - bolesławskiego, które powstało dzięki środkom finansowym Zakładów Górniczo - Hutniczych "Bolesław" S.A. w Bukownie. Głównym reżyserem i animatorem ekspozycji jest P. Awiszaj Adari (Aviszay Hadari), a autorem zdjęć i realizatorem filmów, które wykorzystano w prezentacjach multimedialnych - P. Krzysztof Boniecki.
W tej niezwykłej wyprawie uczestniczyli: P. Ramona Czyżykowska - Liber, Zastępca Dyrektora GOK, P. Kazimierz Ściążko - Prezes PTTK Klucze i Słuchacze Kluczewskiego UTW wraz z koordynatorem, P. Zuzanną Kocjan.
Następnie wszyscy się udali się do Miejskiego Ośrodka Kultury, aby zwiedzić Muzealną Salę Regionalną i Galerię Twórców Bukowna, a w sali wystawienniczej podziwiać wystawę rękodzieła P. Małgorzaty Szkop.
 
 
 
 
 
 
 
 

Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach informuje wszystkich uczestników Konkursu Plastycznego na RODZINNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ, że ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 28 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Domu Kultury "Hutnik" w Jaroszowcu. Serdecznie zapraszamy!