Grupa nieformalna, realizująca inicjatywę pn. "Młodzi duchem" zaprasza na finał projektu, który odbędzie się 29 września 2021 r. o godz. 16.00 w Domu Kultury "Hutnik" w Jaroszowcu".

Organizator naboru inicjatyw do projektu "Kultura od-nowa": Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury "Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021".

 

 

Chór Żeński Enigma pod dyrekcją Anny Gertner, działający w GOK Klucze, z sukcesami powrócił z Lloret de Mar w Hiszpanii, turystycznej stolicy wybrzeża Costa Brava, gdzie w dniach 20-26 września 2021 r. brał udział w X Międzynarodowym Konkursie Chóralnym "Canco Mediterrania" i w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym im. Pau Casalsa. Zmagania festiwalowe chórów oceniało znakomite jury, w skład którego wchodzili wybitni chórmistrzowie: Rektor Akademii Muzycznej w Bydgoszczy prof. Elżbieta Wtorkowska, dr hab. prof. AM Jan Borowski z Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz Silvia Castilo z Argentyny lecz od lat działająca w Hiszpanii. Akcentów polskich na festiwalu było mnóstwo, nie tylko jeśli chodzi o skład jury, ale również główny organizator festiwalu, przewodniczący Associacio Aplec Cultural Polones-Catala, p. Jaromir Pyzia, jest Polakiem, od kilkunastu lat mieszkający na stałe w Lloret de Mar. Jakby tego było mało, to 10 chórów biorących udział w festiwalu przyjechało z Polski. Wiele chórów z całego świata, w reakcji na zaostrzenia pandemiczne w Hiszpanii, nawet w ostatnim momencie odwoływało swój udział w festiwalu. Bardzo się więc cieszymy, że w tym trudnym czasie, naszemu Chórowi Enigma udało się pojechać na festiwal, zmierzyć się z chórami śpiewającymi na najwyższym światowym poziomie, i co więcej, wrócić z zaszczytnym Srebrnym Dyplomem!

Tekst - Anna Gertner

Inauguracja Festiwalu - plac Ratuszowy w Lloret de Mar

Inauguracja Festiwalu z Panią Konsul RP w Barcelonie Karoliną Cemką

Podczas przesłuchań konkursowych w kościele St Roma w Lloret de Mar

Po przesłuchaniach przed kościołem St Roma w Lloret de Mar

Na Placu Ratuszowym w Lloret de Mar

Chór Enigma w pięknej scenerii Wybrzeża Costa Brava

Mała sesja zdjęciowa na schodach hotelu Guitart Central Park w Lloret de Mar

Zdjęcie w czapeczkach i kominach od sponsora: Zakładów Górniczo-Hutniczych "BOLESŁAW" w Bukownie

Plenerowy koncert w zakątku Roca de Maig w Lloret de Mar

Ogłoszenie wyników i zakończenie festiwalu - przemawia przedstawiciel Urzędu Miasta Lloret de Mar, obok organizator festiwalu Jaromir Pyzia z żoną oraz członkowie jury

Dyrygent Chóru Enigma Anna Gertner odbiera dyplom z rąk prof. Jana Borowskiego

Dyplomy

W dniach 21-26.09.2021 r. w Hiszpanii - w Barcelonie i Lloret de Mar - odbywał się X Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Chóralny ,,Canco Mediterrania” oraz Międzynarodowy Konkurs Chóralny im. Pau Casalsa. We wszystkich edycjach konkursu bardzo licznie uczestniczą chóry z Polski, tym razem również Chór żeński "ENIGMA" z Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach, który otrzymał "SREBRNY DYPLOM" w kategorii folklor. Serdecznie gratulujemy!