Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach otrzymał dofinansowanie projektu pn. „Taki był Ignacy…”  w Programie Grantowym ROZGRZEWAMY POLSKIE SERCA, ogłoszonym przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, którego celem jest wspieranie inicjatyw związanych z Rokiem Ignacego Łukasiewicza. Bardzo się cieszymy, ponieważ jesteśmy jednym z dwóch beneficjentów programu w Małopolsce.

 

Projekt „Taki był Ignacy...” zakłada organizację Konkursu na przygotowanie 15-20 minutowej inscenizacji/montażu słowno - muzycznego pt. "Jeden dzień z życia Ignacego Łukasiewicza" i będzie realizowany od 1.09.2022 r. Nagrodzone inscenizacje będą nagrane i udostępnione online. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych, działających na terenie gminy Klucze. Projekt jest innowacyjnym przedsięwzięciem, które umożliwi ukazanie społecznościom szkolnym i mieszkańcom gminy Klucze wielkich i niezwykłych zasług Ignacego Łukasiewicza dla przemysłu i gospodarki Polski oraz upamiętni sylwetkę wybitnego człowieka.

25 czerwca 2022 r. uczczono 159. rocznicę Powstania Styczniowego – bitwę pod Golczowicami, stoczoną w 1863 roku przez polskich powstańców z wojskami rosyjskimi. Organizatorem wydarzenia była Rada Sołecka wraz z Sołtysem, KGW oraz Gmina Klucze. W części artystycznej obchodów wystąpiły zespoły Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach: Chór „Enigma” pod dyrekcją Igi Łypaczewskiej - Krawiec i zespół „Kwiaty Pustyni”.

FOTO - UG Klucze