Biuro „Niepodległa” ogłosiło wyniki naboru w programie dotacyjnym „Niepodległa” – edycja 2024. Do programu złożonych zostało 951 wniosków, z tego dofinansowanie otrzymało 125 wnioskodawców: 65 samorządowych instytucji kultury i 60 organizacji pozarządowych. Chcemy się pochwalić, że wniosek złożony przez Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach - zadanie pn."Pamiętamy o Niepodległej" - uzyskał dofinansowanie w wysokości 47600,00 zł!!!
Dofinansowanie otrzymały wnioski z oceną końcową na poziomie 75 punktów i więcej. Nasz wniosek zdobył aż 76,67 pkt.!!! Projekty będą realizowane do 20.11. 2024 r.