09.07.2023 r. w ramach zadania pn. „Równość – Wolność – Niepodległość” zorganizowano rekonstrukcję historyczną obozu powstańców styczniowych oraz epizodu Bitwy Pod Golczowicami stoczonej 22.04.1863 r. pomiędzy powstańcami styczniowymi kpt. Anastazego Mossakowskiego a wojskami rosyjskimi. Powstańcy odpoczywający w południe przy karczmie „Pazurek” pod Golczowicami zostali zaatakowani przez rosyjską rotę piechoty oraz oddział jazdy. Siły powstańcze odparły uderzenie i rozbiły przeciwnika. To wszystko obejrzała podczas rekonstrukcji  licznie zgromadzona publiczność.  Popularyzacja wśród mieszkańców wiedzy na temat organizacji, przebiegu, skutków Powstania Styczniowego, a także przekazanie atmosfery tamtych wydarzeń jest oddaniem bohaterskim przodkom należnego im hołdu. Rekonstrukcja sprzyja refleksji i ożywia w pamięci oglądających wszystkie przeczytane informacje o bitwie, dlatego warto było w ten dzień być świadkiem wydarzeń, które miały miejsce w Golczowicach aż 160 lat temu. Inscenizacja odbyła się z udziałem Grup Rekonstrukcji Historycznej: Bellum i 9 Kompania 1863 oraz Partii Powstańczej Józefa Oxińskiego. Partnerem w organizacji rekonstrukcji była Fundacja "Historia VIVA". Fotorelacja: J. Smentek, T. Żurek.

Rekonstrukcja została zrealizowana w ramach projektu „Równość-Wolność-Niepodległość”. Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”

 

6.07.2023 r. w Domu Kultury "Hutnik" w Jaroszowcu odbyły się pierwsze wakacyjne warsztaty z robotyki. Lekcja zakończyła się wielkim wyścigiem pojazdów. Było wspaniale!