Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach  informuje, że 12 czerwca 2020 r. (piątek) wznawia działalność kryta pływalnia w Jaroszowcu. Zgodnie z wytycznymi Głownego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Rozwoju z jednego toru pływackiego mogą maksymalnie korzystać 4 osoby, w jednym czasie w saunie może przebywać do 2 osób. Na terenie obiektu będzie prowadzona regularna dezynfekcja powierzchni wspólnych /klamki, poręcze, szafki, kluczyki, zegarki basenowe, baterie, powierzchnie sanitarne i inne/. Zapraszamy na stronę www.lesnyzakatek.turystyka.pl.

 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach informuje, że od 8 czerwca 2020 r. wznawia zajęcia dla dzieci: plastyczne i ceramiczne,  indywidualne zajęcia teatralne i indywidualne zajecia wokalno - muzyczne.

Wszystkie zajęcia będą się odbywały z zastosowaniem rygorów sanitarnych, wskazanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-zamieszczone-na-stronach-poszczegolnych-ministerstw-we-wspolpracy-z-gis/,  

https://www.gov.pl/web/kultura/domy-centra-i-osrodki-kultury

 

 

W zajęciach będą mogły uczestniczyć dzieci, których rodzice wypełnią i dostarczą odpowiednie oświadczenie/ zgodę.

Przypominamy, że zgodnie z wytycznymi – liczba uczestników jest ograniczona, więc obowiązują nowe zapisy na zajęcia, a każdy z instruktorów  zaproponuje uczestnikowi dzień tygodnia i godzinę spotkania warsztatowego.

 

 

Informacje o zajęciach i zapisy u instruktorów:

PLASTYKA..........................tel. 784 945 389   od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 17.00

CERAMIKA.........................tel. 508 190 686   od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 17.00

TEATR................................tel. 668 130 403   od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 17.00

WOKAL/ MUZYKA..............tel. 509 500 195   od środy do piątku w godz. 11.00 – 17.00

 

Od poniedziałku, 8 czerwca 2020 r. w placówkach Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach ruszyły zajęcia artystyczne, które odbywają się z zastosowaniem rygorów sanitarnych, wskazanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-zamieszczone-na-stronach-poszczegolnych-ministerstw-we-wspolpracy-z-gis/,  https://www.gov.pl/web/kultura/domy-centra-i-osrodki-kultury .

Cieszymy się, że możemy się spotkać i kreatywnie spędzić czas.

 

Do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. ,,Zamki i pałace w Polsce” zorganizowanego przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie zgłoszono łącznie 833 prace plastyczne, wykonane w różnych technikach plastycznych.

W dniu 25.05.2020 Jury w składzie:
– Karol Wiącek- artysta plastyk,
– Dariusz Kostecki- artysta plastyk,
– Agnieszka Pruszowska- Mikołajczak- artysta plastyk,
dokonało bardzo trudnego wyboru prac, które następnie zostały nagrodzone i wyróżnione w trzech kategoriach wiekowych, a także prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej.

W kategorii I zakwalifikowano do oceny ogółem 256 prac.
W kategorii II jury zakwalifikowało ogółem 530 prac.
W kategorii III zakwalifikowanych zostało ogółem 25 prac.

Jest nam ogromnie miło zakomunikować, że pierwsze miejsce w II kategorii wiekowej zajęła Zuzanna Grabowska, która swą pracę wykonała w pracowni ceramiki Domu Kultury „Papiernik” w Kluczach pod kierunkiem Anny Płacheckiej – Śniadach. Bardzo serdecznie gratulujemy Zuzannie i P. Instruktor.