Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach serdecznie zaprasza dzieci i młodzież

w wieku 5 - 14 lat do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Tradycje świąteczne”. Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z pandemią konkurs zostanie zrealizowany w formie on-line.

      

                                                           

 REGULAMIN KONKURSU:

- Organizatorem konkursu plastycznego jest Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach

- Celem konkursu jest:

  -  zapoznanie i pogłębienie wiedzy związanej z tradycją bożonarodzeniową
  -  prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej
  -  rozwijanie talentu i zdolności manualnych
  -  poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych, poszukiwanie nowych   środków wyrazu

- Prace powinny spełniać następujące kryteria:

  -  powinny być niepowtarzalne i oryginalne oraz charakteryzować się naturalnością   wypowiedzi
  -  prace mogą nawiązywać do miejscowych tradycji ludowych (mieć w sobie ładunek tzw.   regionalizmu)

- Uczestnikami mogą być dzieci i młodzież w wieku 5-14 lat z Gminy Klucze. Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 pracę.

- Format prac: dowolny

- Technika dowolna ( grafika, malarstwo, rysunek, techniki mieszane)

- Zdjęcie (dobrej jakości) lub skan pracy plastycznej wykonanej zgodnie z wymogami regulaminu  należy przesłać do 6 stycznia 2021 r. na adres e-mail organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Praca konkursowa powinna być czytelnie podpisana wg wzoru (karty zgłoszenia stanowiąca załącznik nr 1 do regulaminu) pismem drukowanym oraz zawierać: dane autora pracy, tj. imię i nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail,

  nr telefonu kontaktowego oraz oświadczenia wymagane regulaminem. Dokumenty te należy zeskanować i przesłać razem z pracą plastyczną na wyżej wymieniony adres.

- Informacje o wynikach konkursu ukażą się na stronie internetowej  www.gokklucze.pl oraz Facebooku

  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
  • Ocenę nadesłanych prac dokonana jury powołane przez organizatora, którego werdykt będzie ostateczny i niepodważalny.
  • Przedmiotem oceny Jury będą następujące aspekty:

          - zgodność z tematem,

          - innowacyjne, kreatywne podejście do tematu, 

          - jakość wykonania,

          - kompozycja i walory techniczne pracy.

  • Organizatorzy przewidują dla autorów najlepszych prac nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
  • Przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie będzie równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.   
  • Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie podstawowych informacji o uczestniku, przesłanych materiałów i ich promocję w kanałach informacyjnych Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach
  • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie i jego ostatecznej interpretacji.

Wiemy już od maja br., że pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym zdobyła Zuzanna Grabowska za pracę wykonaną w Pracowni Ceramicznej GOK Klucze pod kierunkiem instruktor Anny Płacheckej-Śniadach. Jednakże, ze względu na obecną sytuację - teraz dopiero otrzymała dyplom i nagrodę. Radość Zuzanny jest bezcenna. Do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. ,,Zamki i pałace w Polsce” zorganizowanego przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie  zgłoszono ogółem 833 prace plastyczne wykonane w różnych technikach plastycznych. 25.05.2020r. jury w składzie: Karol Wiącek - artysta plastyk, Dariusz Kostecki - artysta plastyk, Agnieszka Pruszowska - Mikołajczak - artysta plastyk  dokonało niezwykle trudnego wyboru prac, które następnie zostały nagrodzone i wyróżnione w trzech kategoriach wiekowych, a także prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej. W kategorii II jury zakwalifikowało ogółem 530 prac, a I miejsce otrzymała  Zuzanna Grabowska. SERDECZNIE GRATULUJEMY !

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno przy współpracy z Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach serdecznie zapraszają do udziału w XI Przeglądzie Pastorałek i Kolęd Regionu Krakowskiego KRZESZOWICE 2020.

Pomimo wszystkiego, co niełatwe w tym roku i na wyraźne prośby uczestników Organizatorzy ogłaszają przyjmowanie nagrań do konkursu online.

Termin nadsyłania filmów -  do 23 grudnia do godz. 20.00, pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 grudnia na stronach internetowych Organizatora.

INFORMACJE: tel. 690 012 613, www.pastoralki.pl, www.facebook.com/pastoralkikrzeszowice

 

W tym roku minęło 50 lat od wybudowania  i oddania do użytku Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach. Z tej okazji chcemy przypomnieć Państwu działalność Zakładowego Domu Kultury "Papiernik"  w latach 1970 - 1986. Mamy nadzieję, że takie wspomnienia znalezione w kronikach  będą dla Państwa bardzo cenne i miłe.

GALERIA: https://www.facebook.com/pg/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-w-Kluczach-182654548473815/photos/?tab=album&album_id=4582422948496931

https://www.facebook.com/pg/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-w-Kluczach-182654548473815/photos/?tab=album&album_id=4665172526888639