Stowarzyszenie „Otwarci” w Bydlinie jest realizatorem zadania publicznego pn. „Muzyka łączy Nas”, które uzyskało dofinansowanie w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 2021 r. pn. „Małopolskie Chóry – Małopolska Rozśpiewana”.

Projekt zakłada organizację zajęć warsztatowych indywidualnych i grupowych, naukę śpiewu dla nowych członkiń kluczewskiego Chóru Żeńskiego „Enigma”, udziału chóru w Międzynarodowym Festiwalu i konkursie w Barcelonie oraz koncertach w Kluczach i Krzeszowicach, na którym Chór ‘Enigma” zaprezentuje  swój nowy repertuar opracowany podczas zajęć warsztatowych.

Chór stwarza warunki do tworzenia i poznawania kultury oraz historii. Dzięki pieśniom chórzystki poznają tradycje i wartości kultury narodowej. Udział w próbach i występach chóru, to rozwijanie pasji i talentów muzycznych, twórcze i kreatywne spędzenie wolnego czasu oraz dzielenie się śpiewem z innymi… 

Współorganizatorem zadania jest Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach.     

Pod koniec sierpnia 2021 r. zorganizowano dwa wyjazdy do Katowic - jeden dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bydlinie, a drugi dla seniorów. W Muzeum Historii Katowic uczestnicy wycieczek obejrzeli zgromadzone tam zbiory: nowoczesną i interaktywną wystawę „Z dziejów Katowic” oraz wystawę „Wnętrza mieszczańskie”. Potem uczestnicy udali się na spacer historyczny z przewodnikiem, podczas którego zwiedzili miejsca pamięci związane z Powstaniami Śląskimi. Obie wędrówki z przewodnikiem miały swój finał przy Pomniku Powstańców Śląskich upamiętniającym trzy Powstania Śląskie: 1919 -1920 -1921.
Realizatorem zadania publicznego pn. : „Pamiętamy o przeszłości” jest Stowarzyszenie „Otwarci” w Bydlinie. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Otwartego Konkurs Ofert Ministra Obrony Narodowej na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Wdzięczni Bohaterom Powstań Śląskich. Współorganizatorem zadania jest Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach.

GALERIA:

https://www.facebook.com/gokklucze/posts/5972776776128201?notif_id=1630324071353448&notif_t=page_post_reaction&ref=notif

https://www.facebook.com/gokklucze/posts/5972935896112289?notif_id=1630327246691282&notif_t=page_post_reaction&ref=notif

https://www.facebook.com/gokklucze/posts/5972991926106686?notif_id=1630327244365406&notif_t=page_post_reaction&ref=notif

 

W sobotę, 28 sierpnia 2021 r. Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach wspólnie z P. Marcinem Grojcem - Radnym i Sołtysem, Radą Sołecką Jaroszowca przy współpracy z OSP Chechło zorganizował Piknik Rodzinny na zakończenie wakacji. Pogoda była wspaniała, atrakcji nie brakowało. Jedną z nich było kino plenerowe, zorganizowane przez grupę nieformalną "Aktywni". Projekt „Kino w Jaroszowcu” dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

GALERIA:

https://www.facebook.com/gokklucze/posts/5973442162728329?notif_id=1630333140720436&notif_t=page_post_reaction&ref=notif

 

V