W styczniu 2022 r. Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego ogłosili rok 2022 Rokiem Seniora i Solidarności Międzypokoleniowej. Z tej okazji Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza seniorów do udziału w projekcie pn. „Seniorzy z wizytą u Jana Pawła II”.

Terminy spotkań dostępne są na stronie Instytutu: https://www.idmjp2.pl/index.php/pl/edukacja/z-wizyta-u-jp-2/2477-seniorzy-z-wizyta-u-jana-pawla-ii

12.05.2022 r. - korzystając z pięknej pogody - grupa Słuchaczek Kluczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wraz z P. Piotrem Kasprzykiem wyruszyła na wycieczkę pieszą. Trasa wiodła z Klucz do Jaroszowca, ścieżką pośród zieleni drzew bukowego lasu.  Na zakończenie zorganizowano pieczenie kiełbasek przed Ośrodkiem Rekreacyjnym w Jaroszowcu i spotkanie z Dyrekcją Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach - P. Mirosławem Mackiem i P. Ramoną Czyżykowską - Liber oraz P. Zuzanną Kocjan - koordynatorem UTW.