22.11.2019 r. w Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach odbyło się wydarzenie pn. "KATARZYNKI - TO MY", które było akcją wolontariacką prowadzoną w ramach projektu „Korpus Solidarności”, który jest programem wolontariatu długoterminowego, a jego celem jest kompleksowe wsparcie rozwoju długofalowej relacji między wolontariuszem, a placówką korzystająca z jego świadczeń. Na wydarzenie zapraszali: Kluczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku i Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach. W "KATARZYNKACH" uczestniczyło wielu gości, wśród nich: Anna Rodacka i Agnieszka Iwan - Panie Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie, z którym w 2017 r. mieliśmy okazję współpracować przy organizacji akcji wolontariackiej pn. I Kluczewski Piknik Senioralny „Samo Zdrowie”. Program ma przyczynić się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wypracowanie i wdrożenie rozwiązań, które będą ułatwiać i zachęcać do systematycznego oraz długoterminowego angażowania obywateli w wolontariat. Akcję przeprowadziła lokalna grupa wolontariatu, skupiająca osoby, instytucje i organizacje, które dbają i zamierzają dbać o wspólne dobro lokalnej aktywności obywatelskiej. Projekt jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków „Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030”. Poprzez akcję wolontariacką pn. „Katarzynki – to my” chcieliśmy przypomnieć historie zapomnianych tradycji. W tym przypadku chodzi o dzień, któremu patronuje święta Katarzyna. Wówczas organizowano spotkania połączone z ludowymi wróżbami, zabawami i przepowiedniami dla chłopców i mężczyzn, a dotyczącymi tak niebagatelnej dziedziny życia, jaką jest małżeństwo. Za pomocą wróżb szukano sposobów, aby zapewnić sobie powodzenie u panien, przechytrzyć los i chociaż częściowo odkryć jego tajemnice. Patronkę proszono o wstawiennictwo i powodzenie u panien, a samego losu pytano o podstawowe sprawy, czyli imię, urodę, stan majątkowy i charakter przyszłej towarzyszki życia. W ramach akcji wolontariackiej zorganizowano warsztaty rękodzieła, podczas których powstały piękne róże z krepiny, warsztaty kulinarne, aby przygotować poczęstunek na spotkanie katarzynkowe, a w czasie trwania akcji wolontariackiej - specjalne warsztaty dekorowania pierników, ale to już dla najmłodszych uczestników. W programie wydarzenia znalazły się opowieści o dawnych wróżbach katarzynkowych, legenda o toruńskich piernikach, piekarzu i jego córce Kasi, przysłowia ludowe, impresja słowno – muzyczna pt. „(Nie)typowa rodzinka” w wykonaniu Uniwersyteckiego Teatru Muzycznego pod kierunkiem artystycznym Marzanny Krzyszowskiej i wspaniały koncert zespołu "Ziemia Kluczewska" pod kierunkiem artystycznym Sławomira Włodarza, wręczanie pierników, a na zakończenie - katarzynkowa zabawa. Jak wieść niesie - wydarzenie było bardzo udanie, a nasi goście byli nim zachwyceni, co nas ogromnie cieszy.

FOTOGALERIA: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3210157145723525&id=182654548473815&notif_id=1574756537552493&notif_t=page_post_reaction