20.11.2019 r. w Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach odbyło się podsumowanie projektu pn. "SREBRNE, SENIORSKIE WOJAŻE - NA MEDAL" Działaj Lokalnie, realizowanego od lipca 2019 r. do listopada przez grupę nieformalną "60+".

Przybyłym na spotkanie mieszkańcom naszej gminy została wyświetlona prezentacja z przeprowadzonych działań, a na zakończenie spotkania wszyscy otrzymali pocztówki.

Nasz projekt, to działania w zakresie poznania historii górnictwa srebra i ołowiu Ziemi Olkuskiej oraz Ziemi Tarnogórskiej, aktywizacji i integracji seniorów, rozwoju aktywności, zdobycia nowych doświadczeń, nawiązania nowych relacji i przyjaźni, promocji Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także pięknych zakątków Ziemi Kluczewskiej. Uczestnikami projektu była 30-osobowa grupa seniorów w wieku 60+.W lipcu br. rozpoczęliśmy działania projektowe.W pracowni ceramicznej Domu Kultury „Papiernik” w Kluczach odbywały się warsztaty ceramiczne.To właśnie tam zostały wykonane dukaty-medale dla uczestników Pustynnego Marszu Seniorów. W warsztatach uczestniczyło 12 osób.Zajęcia były „NA MEDAL!”.
6.08.2019 r. zorganizowaliśmy wyjazd do Muzeum Regionalnego PTTK im. Antoniego Minkiewicza w Olkuszu oraz wyprawę w poszukiwaniu Sztolni Ponikowskiej.Tam po raz pierwszy byliśmy w nowych koszulkach – z logotypami i tytułem realizowanego projektu - zakupionymi w ramach otrzymanej dotacji. Po muzeum oprowadziła nas P. Barbara Stanek,a ciekawostki historyczne związane z Olkuszem oraz górnictwem srebra i ołowiu opowiadał P. Franciszek Rozmus.
Po wyjściu z muzeum udaliśmy się na ulicę Ponikowską, aby sprawdzić jak obecnie wygląda Sztolnia Ponikowska, którą budowano od 1563 do 1621 roku i była najdłuższą sztolnią z 6 sztolni zbudowanych w okolicach Olkusza (7860 m).Wskazówek gdzie jej szukać udzielił nam P. Franciszek Rozmus.
Kolejne nasze działanie, to Pustynny Marsz Seniorów, który zorganizowaliśmy 12.08.2019 r. Wyruszyliśmy sprzed Domu Kultury w Kluczach.Trasa marszu wiodła przez las, który chronił nas przed upałem.Po pokonaniu całej trasy marszu otrzymaliśmy medale, a następnie rozlokowaliśmy się na kluczewskim Wzgórzu „Czubatka”. Z punktu widokowego podziwialiśmy Pustynię Błędowską. Zorganizowaliśmy również wspólny posiłek, a także warsztaty wokalne - śpiewając znane piosenki rajdowe i chętnie ucząc się nowych... Było wspaniale!
Kolejnym działaniem był wyjazd do Zabytkowej Kopalni Srebra oraz Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach. Zobaczyliśmy tam jedyną w Polsce podziemną trasę turystyczną, która umożliwia zwiedzanie podziemi dawnej kopalni kruszców srebronośnych.Wycieczka odbyła się 8 października 2019 r. Już wiemy w jakich warunkach pracowali gwarkowie i jak wyglądała ich praca…
Po powrocie z wycieczki wybraliśmy materiały do wydania pocztówki zawierającej zdjęcia z realizacji naszego projektu. Pocztówka będzie również promować piękne zakątki naszej Ziemi Kluczewskiej i Uniwersytet Trzeciego Wieku. Będzie to również wspaniała pamiątka "SREBRNYCH, SENIORSKICH WOJAŻY - NA MEDAL".

PROJEKT SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PROGRAMU "DZIAŁAJ LOKALNIE" - INICJATYWA DL

 

FOTOGALERIA: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3197582606980979&id=182654548473815&__tn__=K-R