18.11.2019 r. w Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach odbyły się kolejne wykłady w ramach UNIWERSYTETU AKTYWNEGO SENIORA - projektu realizowanego na Kluczewskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wykład pt. "Podologia - zdrowie zaczyna się od nóg" prowadziła mgr Katarzyna Kulik-Siarek, a "Podstawy kosmetologii i zasady dbałości o higienę i wygląd" - mgr Agnieszka Sobczyk. Wykłady odbyły się dla dwóch grup. Każda z grup uczestniczyła w dwóch wykładach.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-T097/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

FOTOGALERIA: https://www.facebook.com/pg/Uniwersytet-Trzeciego-Wieku-w-Kluczach-1349321955106100/photos/?tab=album&album_id=2597324983639118