12.11.2019 r. w Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach odbył się pierwszy wykład w ramach UNIWERSYTETU AKTYWNEGO SENIORA - projektu realizowanego na Kluczewskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wykład wygłosił dr hab. Leszek Wieczorek. Podczas spotkania omówione zostały zasady postępowania w sytuacji konieczności sporządzania całej palety ważnych, prawnych dokumentów: darowizn, testamentów, dokumentów z przepisywaniem mieszkań, przekazywania majątków, płacenia podatków itp.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-T097/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

FOTOGALERIA: https://www.facebook.com/pg/Uniwersytet-Trzeciego-Wieku-w-Kluczach-1349321955106100/photos/?tab=album&album_id=2597250826979867