Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach informuje o naborze ofert na usługi -  instruktora pracowni informatycznej - w ramach projektu pn. "Ośrodek Zacisze - dzienne wsparcie dla niesamodzielnych seniorów 60+ z terenu gminy Klucze, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 nr: RPMP.09.02.03-12-0454/16-00.