Od 13.03.2019 r. w Domu Kultury „Hutnik” w Jaroszowcu będą się odbywały 3. Regionalne Spotkania Kół Gospodyń Wiejskich (przedstawicielki KGW, stowarzyszeń kobiecych oraz animatorów kultury ludowej z powiatu olkuskiego) Organizatorem spotkań jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu - realizator projektu edukacyjnego pn. MAŁOPOLSKA SZKOŁA TRADYCJI, a współorganizatorem Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach.
Uczestnicy będą mieli okazję pogłębić swoją wiedzę z zakresu tradycyjnego stroju, muzyki, obrzędowości (zwyczaje i obrzędy), reżyserii, kulinariów i plastyki obrzędowej. Wykładowcami będą stali współpracownicy instytucji, specjaliści z poszczególnych dziedzin kultury ludowej, a także teatru i sztuk kulinarnych: Krystyna Reinfuss-Janusz (etnograf), Małgorzata Oleszkiewicz (etnograf), Janusz Oleszkiewicz (konserwator obiektów muzealnych), Monika Dudek (etnograf, tancerka i pieśniarka), Andrzej Róg (aktor, reżyser, scenarzysta). 
TERMINY SPOTKAŃ: 13 marca, 20 marca, 27 marca, 3 kwietnia, 10 kwietnia 2019 r. w godzinach 9.00 – 15.00.