20.01.2019 r. Chór "ENIGMA" GOK Klucze uczestniczył w Koncercie Koła Naukowego Studentów Instytutu Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej w Krakowie. W koncercie kolęd i Pastorałek, zorganizowanym w Bazylice OO. Jezuitów  wystąpiły cztery chóry, w tym nasz - Chór żeński "ENIGMA" - pod dyrekcją Anny Gertner.

Foto - Adam Czart