Gmina Klucze upamiętni miejsce bitwy, stoczonej pod Krzywopłotami i Bydlinem w 1914 roku. Teren, na którym toczyły się walki – wzgórze św. Krzyża z ruinami zamku – jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego. W ramach przedsięwzięcia Gminy Klucze zostanie odpowiednio zagospodarowany. Powstaną tam ekspozycje elementów fortyfikacji wojskowych, m.in. zrekonstruowane będą wybrane fragmenty okopów.

Na zadanie pod nazwą „Pole Bitwy pod Krzywopłotami” gmina otrzymała środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju 2018”. Działania będą obejmować m.in. odrestaurowanie okopów legionistów, uporządkowanie zieleni oraz udostępnienie do zwiedzania poprzez poprowadzenie ścieżek pieszo-rowerowych, biegnących wzdłuż okopów oraz wybudowanie punktu informacyjnego - wiaty wyposażonej m.in. w tablice informacyjne i makietę wzgórza. W celu przybliżenia warunków frontowych, w linii okopów zostanie wybudowana pokazowa gawra (rodzaj ziemianki, schronu).

Przewidywany koszt realizacji zadania to kwota 396 684,85 zł, a dofinansowanie ze środków pozostających w dyspozycji ministra kultury wyniesie 131 972,00 zł. Przedsięwzięcie powinno zakończyć się do końca tego roku. Warto przypomnieć, że okopy wojskowe objęte projektem pochodzą z okresu I wojny światowej na Wzgórzu Św. Krzyża w Bydlinie i znajdują się w otoczeniu ruin zamku Firlejów (niegdyś również kościoła i zboru ariańskiego). System okopów (pełnoprofilowych rowów strzeleckich z poprzecznicami i wysuniętymi stanowiskami broni maszynowej, rowów dobiegowych oraz schronów) stanowi bardzo dobrze zachowany relikt fortyfikacji polowej z 1914 r. Związany jest z bitwą Legionów Polskich z 17-18 listopada 1914 r. pod Krzywopłotami, Załężem i Bydlinem. Jest to rozbudowany, górski punkt oporu (Stützpunkt), o okopach częściowo kutych w skale. Może to wskazywać, iż był przygotowany wcześniej, niż w dniu przybycia legionistów, tj. 17.09.1914 r. Ufortyfikowane wzgórze stanowiło punkt wyprowadzenia natarcia na wojska rosyjskie, znajdujące się poniżej, na równinie pomiędzy Krzywopłotami a Załężem.