Z głębokim żalem żegnamy P. Małgorzatę Węgrzyn wieloletnią Wójt Gminy Klucze, Przewodniczącą Rady Powiatu Olkuskiego ubiegłej kadencji.
Pogrążonej w żałobie Rodzinie wyrazy szczerego współczucia składają:
Dyrekcja i Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 30.10.2018 r. godz. 15.00 w Kluczach