21.09.2018 r. w Krakowie odbyły się V Ogólnopolskie Senioralia, w których wzięło udział blisko 2000 seniorów z całej Polski. W wydarzeniu uczestniczył Kluczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku. To wydarzenie senioralne, organizowane przez Głos Seniora daje seniorom możliwość spotkania się i  udziału we wspaniałej Paradzie "Senior ma moc" oraz skorzystania z wykładów, wielu bezpłatnych badań i porad.