Rozpoczynamy piątkowe spotkania z filmem, baśnią, bajką i bajeczką, a po projekcji zapraszamy dzieci na kreatywne warsztaty plastyczne.