Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach uzyskał dofinansowanie w programie dotacyjnym „Niepodległa”.

Celem strategicznym programu „Niepodległa” jest zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości,

w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna.

Do w/w konkursu wpłynęły 672 wnioski, spośród których 109 otrzymało dofinansowanie w tym, także wniosek Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach pn. „Bliżej Niepodległości”. Projekt zakłada uroczyste uczczenie obchodów Święta Odzyskania Niepodległości poprzez organizację w miesiącu listopadzie w Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach imprezy kulturowo-edukacyjnej upamiętniającej 103 rocznicę bitwy pod Krzywopłotami i upowszechniającej wiedzę, wartości kulturalne i historyczne o I Wojnie Światowej i działaniach niepodległościowych. Organizację uroczystości poprzedzi ogłoszony w siedmiu szkołach podstawowych z gminy Klucze konkurs edukacyjno - historyczny na przygotowanie 15 minutowej inscenizacji słowno- teatralno-muzycznej o tematyce "Odzyskania Niepodległości". Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc zaprezentują swoje inscenizacje na scenie Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach podczas imprezy kulturowo - edukacyjnej, gdzie również odbiorą nagrody za zdobycie głównych miejsc. Głównym punktem uroczystości będzie koncert pieśni patriotycznych. Imprezie towarzyszyć będzie wystawa prac plastycznych o tematyce "Odzyskania Niepodległości".     

Projekt skierowany jest do szerokiego grona odbiorców, począwszy od najmłodszych mieszkańców gminy Klucze po seniorów. Głównym celem projektu jest pobudzenie zainteresowań historią i dziedzictwem kulturowym regionu, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej dotyczącej czynów niepodległościowych.

 

 

Projekt „Bliżej Niepodległości” dofinansowano  ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.