GMINNY OŚRODEK KULTURY W KLUCZACH OGŁASZA ZAPISY NA KLUCZEWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Słuchaczami mogą być emeryci, renciści lub inne osoby zainteresowane taką formą rozwijania własnych zainteresowań bez względu na posiadane wykształcenie.
Kandydat na słuchacza zobowiązany jest do pobrania i wypełnienia deklaracji oraz dokonania jednorazowej opłaty wpisowej, która od mieszkańców gminy Klucze wynosi 10 zł, a od osób spoza gminy 20 zł . Przypominamy, że osoby, które uczęszczały na zajęcia w poprzednim roku akademickim nie wnoszą już opłaty wpisowej, wypełniają wyłącznie deklarację słuchacza.

Zapisy będą przyjmowane w Domu Kultury „Papiernik”w Kluczach od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 - 19.00.

Roczna opłata organizacyjna za zajęcia UTW wynosi 80 zł - od słuchaczy z terenu gminy Klucze a 100 zł - od osób spoza gminy (płatna w dwóch częściach).

Program edukacyjny zostanie ustalony na spotkaniu organizacyjnym. O terminie spotkania zostaną Państwo powiadomieni.

Zapisy i informacje : u koordynatora UTW - Zuzanny Kocjan, tel. 32 642 84 02

Serdecznie zapraszamy!