"POWRÓĆMY, JAK ZA DAWNYCH LAT W ZACZAROWANY BAJEK ŚWIAT I W ŻYCIU MOŻE ZDARZYĆ SIĘ CUDOWNA BAŚŃ..."

6.10.2017 r. zespół "Ziemia Kluczewska" przywołał dawnych wspomnień czar przedstawiając w Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach program "Lata dwudzieste, lata trzydzieste" podczas spotkania "Pustynna Burza" zorganizowanego przez grupę inicjatywną Stowarzyszenia "Babiniec" i Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych "MILA".