-  Zał. nr 2

 

KARTA  ZGŁOSZENIA

 

NAZWA PRZEDSZKOLA/SZKOŁY :

………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………….…………

 

 

   ILOŚĆ UCZNIÓW

 

przedszkola

 

szkoła podstawowa kl. I -III

 

szkoła podstawowa kl. IV - VI

 

 

 

szkoła podstawowa kl. VII - VIII

 

NAUCZYCIEL /OPIEKUN

       tel. kontaktowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        PIECZĘĆ

                                                PODPIS  DYREKTORA

 

 

 

Konkurs plastyczny realizowany w ramach projektu pn.: „Śladami Pamięci” - „projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”.