-   Zał. nr 3

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 

 

Oświadczam, że zgłoszona do konkursu plastycznego „ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI -   BOHATEROWIE,  BITWY,  MIEJSCA PAMIĘCI ”

praca jest wynikiem własnej twórczości i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko uczestnika konkursu)

 

 

Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych …………………………………………………………….

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

(Imię i nazwisko uczestnika konkursu)

 

W bazie danych organizatorów konkursu oraz przetworzenie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. poz. 1182) w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania prac. Wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych na zasadach określonych wyżej.

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatorów mojej pracy do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp. oraz jej publikacji (nieodpłatnie) we fragmentach lub w całości z zachowaniem praw autorskich.

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(miejscowość, data, podpis autora pracy – jeżeli autor jest niepełnoletni również podpis jego rodziców /opiekunów)

 

 

Konkurs plastyczny realizowany w ramach projektu pn.: „Śladami Pamięci”- „projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”.