Stowarzyszenie „Otwarci” z siedzibą w Bydlinie, ul. Legionów 41 jest realizatorem zadania publicznego pn.: „Śladami Pamięci”. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”. Celem projektu jest uroczyste uczczenie w miesiącu listopadzie 103 Rocznicy Bitwy pod Krzywopłotami oraz współorganizacja XXIII Międzynarodowego Biegu Ulicznego „Szlakiem Walk Legionistów” Bydlin-Krzywopłoty-Załęże-Bydlin. Celem szczegółowym projektu jest upowszechnianie wiedzy, wartości kulturalnej i historycznej o I Wojnie Światowej i działaniach niepodległościowych. Organizację wydarzeń poprzedzi ogłoszony w placówkach oświatowych na terenie gminy Klucze konkurs plastyczny dotyczący tematyki „Odzyskania Niepodległości”. Działania określone w projekcie „Śladami Pamięci” kształtować mają u mieszkańców gminy Klucze młodszych, jak i starszych poczucie więzi z krajem ojczystym, gminą i regionem. Mają wzbogacić również wiedzę na temat historii. Dlatego też ważnym elementem edukacji historycznej i patriotycznej w ramach realizowanego projektu będzie kontakt z historycznymi miejscami: trasą przemarszu legionistów i polami bitewnymi z 1914 roku przy ruinach zamku w Bydlinie.