Od 5.06.2017 r. – przez miesiąc - w galerii Domu Kultury „Papiernik” w Kluczach można oglądać wystawę pt. „ BARWY JURAJSKICH NOCY”, udostępnioną przez Związek Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu. Są to fotogramy przedstawiające jurajskie warownie wzniesione w XIII - XIV w. Autorem fotografii jest Jakub Krawczyk, który zaprezentował Jurę Krakowsko-Częstochowską w dość nietypowy sposób, gdyż wszystkie zdjęcia zostały wykonane wieczorem lub nocą.

Wystawa jest czynna w godzinach pracy Domu Kultury.
Serdecznie zapraszamy!