30.11.2016 r. w Domu Kultury "Hutnik" w Jaroszowcu odbył się Wieczór Katarzynkowo-Andrzejkowy, na który - pomimo niesprzyjającej aury -  przybyło bardzo dużo gości. Spotkanie zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach. Zaproszeni goście - po powitaniu i słowie wstępnym Zastępcy Dyrektora GOK P. Ramony Czyżykowskiej - Liber - obejrzeli impresję słowno - muzyczną pt. "Sentymentalna podróż..." w wykonaniu Uniwersyteckiego Teatru Muzycznego a w wykonaniu Teatru Ludowego z Ryczówka -  inscenizację ballady J. Jaśkowskiego pt. "Za późno" i wysłuchali wiersza "Smutki i radości objawów starości". O Uniwersyteckim Teatrze Muzycznym pisaliśmy niedawno przy okazji 10-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kluczach, zatem parę słów o Teatrze Ludowym z Ryczówka: początkowo powstał i działał jako zespół obrzędowy, a  w 1985 r.  został przekwalifikowany w Teatr Ludowy. Grupa teatralna bazuje na scenariuszach lokalnej autorki P. Heleny Garus. Od 15 lat zespół tworzy 15 osób oraz dzieci ze Szkoły. Przewodniczącą jest P. Halina Widełka a opiekunem obecna Sołtys P. Gabrysia Ekiert. Teatr Ludowy brał udział w wielu przeglądach lokalnych, powiatowych i wojewódzkich, a jego spektakle zostały nagrodzone licznymi wyróżnieniami i nagrodami.
Wszystko wskazuje na to, że Wieczór Katarzynkowo-Andrzejkowy w Jaroszowcu był bardzo udany...

FOTOGALERIA NA: https://www.facebook.com/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-w-Kluczach-182654548473815/photos/?tab=album&album_id=1260314994041093