Do 31.10.2016 r. trwała akcja "OKULARY DLA AFRYKI", której inicjatorem była Klinika Okulus w Bielsku Białej. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kluczach wsparli akcję poprzez zbiórkę okularów prowadzoną w Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach. Do Słuchaczy UTW przyłączyły się dzieci z Przedszkola i młodzież Szkoły Podstawowej w Kwaśniowie Dolnym, bo RAZEM można WIĘCEJ! A oto dyplom, jaki otrzymaliśmy od Klubu Ośmiu działającego w Zespole Szkół Nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu. Wolontariusze Klubu realizowali inicjatywę "Lepszym okiem na świat" w ramach projektu "Młodzież w działaniu - Olkuska Szkoła Liderów" Stowarzyszenia Dobroczynnego "Res Sacra Miser" w Olkuszu, a nas zaprosili do współpracy i poprosili o pomoc w zbiórce okularów.