Stowarzyszenie Teatralno-Literackie, Stowarzyszenie "Wszyscy dla Wszystkich" oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Olkuszu zakładają stronę internetową www.twórcy.olkusz.pl.

Celem przedsięwzięcia jest:

  • Promocja twórczości młodzieży szkolnej oraz artystów, a w szczególności: poetów, pisarzy, grafików, malarzy, fotografików, aktorów, wokalistów.

  • Promocja Powiatu jako miejsca sprzyjającego działaniom twórczym.

  • Prezentacja dokonań i osiągnięć twórców regionalnych oraz młodzieży szkolnej.

  • Udostępnienie i łatwiejsze dotarcie z twórczością lokalnych artystów do młodego pokolenia.

  • Stworzenie archiwum twórczości literackiej, fotograficznej i malarskiej artystów Powiatu olkuskiego.

  • Stworzenie w świecie multimedialnym miejsca dla osób, które same nie potrafią lub nie mogą tam dotrzeć.

  • Prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez promowanie twórczości regionalnej, spotkania z artystami, organizowanie akcji skanowania twórczości poetów regionalnych przez młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Bardzo nam zależy, aby jak największa liczba naszych regionalnych twórców się o tym projekcie dowiedziała i wyraziła chęć promocji siebie i swoich prac.  W załącznikach przesyłam zaproszenie na konferencję otwierającą działanie strony oraz plakat.
 
Do współpracy zaprasza Przemysław Kania - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Teatralno-Literackiego