Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach uprzejmie informuje, że 2 stycznia 2016 r. - po wymianie wody - otwiera krytą pływalnię w Jaroszowcu.
Serdecznie zapraszamy!

 

http://www.lesnyzakatek.turystyka.pl/