Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach informuje, że w Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach i Domu Kultury "Hutnik" w Jaroszowcu odbywają się zajęcia dla dzieci: plastyczne i ceramiczne,  indywidualne zajęcia teatralne i indywidualne zajęcia wokalno - muzyczne - prowadzone zgodnie z rygorami sanitarnymi, wskazanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-zamieszczone-na-stronach-poszczegolnych-ministerstw-we-wspolpracy-z-gis/,  https://www.gov.pl/web/kultura/domy-centra-i-osrodki-kultury

W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci, których rodzice wypełnią i dostarczą odpowiednie oświadczenie/ zgodę.

Przypominamy, że zgodnie z wytycznymi – liczba uczestników jest ograniczona, więc każdy z instruktorów  zaproponuje uczestnikowi dzień tygodnia i godzinę spotkania warsztatowego.

 

Informacje o zajęciach i zapisy u instruktorów:

PLASTYKA..........................tel. 784 945 389   od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 13.00

CERAMIKA.........................tel. 508 190 686   od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00

TEATR................................tel. 668 130 403   od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00

WOKAL/ MUZYKA..............tel. 509 500 195   od środy do czwartku w godz. 11.00 – 17.00

                                                                             i w piątek w godz. 14.00-16.00