Pracownia plastyczna w Domu Kultury „Papiernik”  w Kluczach oraz Domu Kultury „Hutnik" w Jaroszowcu stwarza możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności w zakresie: malarstwa, rysunku i grafiki.

Na zajęciach w pracowniach wykorzystywane są różne techniki plastyczne np. malarstwo na szkle, papierowy witraż , wydzieranki, wyklejanki, suchy pastel, pastel olejny, akwarela, kolaż, frotaż, oraz wiele innych technik mieszanych z wykorzystaniem różnych środków plastycznych i pozaplastycznych Zajęcia, na które uczęszczają dzieci i młodzież cieszą się dużym zainteresowaniem a prace powstałe podczas tych spotkań są oryginalne i sprawiają wiele radości małym artystom.

Dzieła tych autorów można podziwiać w Galerii GOK w Kluczach oraz na holu i korytarzu na piętrze w Domu Kultury „Papiernik” w Kluczach.

Ze swoją działalnością sekcja plastyczna wychodzi również poza "ściany pracowni" oraz w plener.

Podopieczni pracowni uczestniczą także w  różnego rodzaju konkursach plastycznych oraz plenerach malarskich.

Zajęcia prowadzi mgr sztuki Agnieszka Pacia – instruktor ds. plastyki

SERDECZNIE ZAPRASZAMY