ZESPÓŁ "ZIEMIA KLUCZEWSKA"   

Zespół powstał w 2007 r. Opiekę instruktorską sprawował Zdzisław Dusza.  Od kwietnia 2011 r. opiekunem artystycznym zespołu jest Monika Korpusik - długoletnia artystka - solistka Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny. Zespół liczy 34 osoby. Członkowie zespołu są mieszkańcami gminy Klucze. W repertuarze Zespołu "Ziemia Kluczewska" znajdują się między innymi piosenki i pieśni: ludowe,  patriotyczne, biesiadne oraz kolędy a także utwory estradowe.Pierwszy występ zespołu pod nową opieką artystyczną odbył się w maju 2011 r. podczas obchodów Dni Ziemi Kluczewskiej. W 2012 r. Zespół wystąpił ze śląskim  repertuarem w Koszęcinie na eliminacjach XIX Regionalnego Przeglądu Pieśni im. Profesora Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie"   i otrzymał nominację do  II etapu Przeglądu w Piekarach Śląskich.Zespół występuje na festynach i piknikach, bierze udział w koncertach, przeglądach i konkursach oraz uświetnia uroczystości gminne, powiatowe i wojewódzkie. Występował podczas Dni Bukowna, Święta Flagi w Bolesławiu, Święta Żołnierza Polskiego w Imbramowicach, Dożynek Gminnych, Powiatowych i Wojewódzkich,  na uroczystościach w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie i Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc w Jaroszowcu.

ZESPÓŁ " TESAMEE..."

Zespół działa od kwietnia 2012 roku. Opiekunem artystycznym zespołu jest Anna Dudek.   Zespół występował na wielu uroczystościach i festynach, m.in.: Dni Ziemi Kluczewskiej, Dożynki, Majówka w Ryczówku, a jego pierwszy występ odbył się 19  maja 2012 r. podczas obchodów Dni Ziemi Kluczewskiej. Zespół tworzy 6 pań: Edyta Barczyk, Zofia Jochymek, Małgorzata Mgłosiek, Teresa Stawiarska, Urszula Mamoń, Małgorzata Zacłona i w tym składzie tworzyły wcześniej zespół „… z duszą” pod opieką instruktorską Zdzisława Duszy. W repertuarze zespołu „Tesamee…” znajdują się piosenki na różne okazje. Zespól brał udział w koncertach i uroczystościach organizowanych przez GOK w Kluczach : Koncert Kolęd, Koncert na trawie - „Piosenka Sercu Bliska”, zakończenie roku akademickiego Kluczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 22 Finału WOŚP. Ważnymi wydarzeniami dla zespołu był koncert 8.06.2013 r. na krakowskich Błoniach podczas pikniku rodzinnego zorganizowanego z okazji 20-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz udział w eliminacjach powiatowych XX Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek Będzin 2014, organizowanych 11.12.2013 r. w MOK w Olkuszu. Z powiatu olkuskiego i regionu zgłosiły się 54 podmioty wykonawcze a nasz zespół w kategorii dorośli otrzymał trzecie miejsce (ex aequo z zespołem „Rodaczanie”). Laureaci eliminacji lokalnych spotkali się powtórnie w Olkuszu – 26.01.2014 r. podczas Koncertu Bożonarodzeniowego organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury.

 
UNIWERSYTECKI TEATR MUZYCZNY

Działa od 2006 r. przy Kluczewskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Opiekunem artystycznym jest Marzanna Krzyszowska. Teatr Muzyczny opracowuje i prezentuje spektakle słowno - muzyczne - oparte na twórczości znanych polskich poetów i kompozytorów - w środowisku lokalnym ( zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Małopolski Dzień Uczenia się) oraz na Chrzanowskiej Wiośnie Artystycznej.