07.06.2024 r. w ramach zadania pn. „Równość – Wolność – Niepodległość” został zorganizowany dla młodzieży szkolnej SPACER/ WYJAZD TEMATYCZNY WRAZ Z PRZEWODNIKIEM PT. „SZLAK POWSTANIA STYCZNIOWEGO NA ZIEMI OLKUSKIEJ”.
Do udziału w wycieczce zaproszeni zostali laureaci Powiatowego Konkursu Literacko - Plastycznego pn.„Równość – Wolność – Niepodległość” i uczniowie kl. VII SP w Kluczach. Zanim uczestnicy wyjazdu dojechali do Olkusza, odwiedzili Golczowice położone w gminie Klucze, aby zobaczyć tam pomnik wykonany w 1988 r. dla upamiętnienia Powstania Styczniowego w 125. rocznicę Bitwy pod Golczowicami. Ponieważ Ziemia Olkuska zapisała piękną kartę w historii zrywu niepodległościowego zwanego Powstaniem Styczniowym, dlatego grupa odwiedziła na olkuskim Starym Cmentarzu grób Francesco Nullo, który poległ w Bitwie pod Krzykawką, a następnie Kopiec Kościuszki – usypany w hołdzie od olkuszan. Zarówno na Starym Cmentarzu, jak i u stóp Kopca Kościuszki wiele cennych informacji i ciekawostek historycznych przekazał młodzieży P. Jacek Sypień – historyk, dziennikarz i regionalista. Kolejnym etapem wyjazdu była Krzykawka, gdzie na leśnej polanie znajduje się pomnik, który jest hołdem od mieszkańców ziemi, której bronili dla bohaterów powstania - pułkownika Francesco Nullo, Władysława Romera, Juliana i dla innych poległych w walce o wolność Polski. We wszystkich odwiedzanych przez młodzież miejscach zostały zapalone znicze, aby oddać cześć bohaterom.
 
Projekt „Równość-Wolność-Niepodległość” dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”