31.05.2024 r. przed Domem Kultury "Papiernik" w Kluczach odbył się wernisaż wystawy pt. "Powstanie i Pamięć", poświęconej walce o niepodległość mieszkańców Ziemi Olkuskiej, która zapisała piękną kartę w historii Powstania Styczniowego, dlatego chcemy przypomnieć olkuskich bohaterów, przebieg powstania oraz jego skutki. Otwarcia wystawy dokonali: P. Jacek Sypień - historyk, dziennikarz, regionalista, który omówił wszystkie plansze, P. Mirosław Macek - Dyrektor GOK Klucze i P. Ramona Czyżykowska-Liber - Zastępca Dyrektora GOK.
Wystawę będzie można oglądać przechadzając się alejkami, a następnie zatrzymać się na chwilę, by podumać o tamtych czasach i wydarzeniach…