17.11.2023 r. w ramach zadania pn. „Równość – Wolność – Niepodległość” został zorganizowany dla młodzieży szkolnej wyjazd - SPACER/ WYCIECZKA TEMATYCZNA Z PRZEWODNIKIEM PT. „SZLAK POWSTANIA STYCZNIOWEGO NA ZIEMI OLKUSKIEJ”. Do uczestnictwa w wycieczce zaproszeni zostali laureaci Powiatowego Konkursu Plastyczno-Literackiego „Równość – Wolność – Niepodległość” i uczniowie kl. VII SP w Ryczówku. Ziemia Olkuska zapisała piękną kartę w historii zrywu niepodległościowego zwanego Powstaniem Styczniowym, dlatego grupa odwiedziła Krzykawkę, a tam pomnik, który jest hołdem dla bohaterów powstania - pułkownika Francesco Nullo, Władysława Romera, Juliana i dla innych poległych w walce o wolność Polski od mieszkańców ziemi, której bronili. Następnie młodzież odwiedziła Kopiec Kościuszki, usypany w hołdzie od olkuszan, a na Starym Cmentarzu grób Francesco Nullo, który poległ w Bitwie pod Krzykawką.
Celem zorganizowania takiego spaceru/ wycieczki tematycznej było włączenie się w obchody 160 rocznicy Powstania Styczniowego, krzewienie idei patriotycznych i szacunku dla minionych pokoleń, a także upowszechnianie wiedzy o bohaterach Ziemi Olkuskiej, biorących udział w Powstaniu Styczniowym. Podczas wyjazdu młodzież poznała miejsca pamięci, a od przewodnika dowiedziała się wielu ciekawostek historycznych związanych z odwiedzanymi miejscami.
Projekt „Równość-Wolność-Niepodległość” dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”