15.11.2023 r. o godz. 11.00 i 12.30 w Domu Kultury „Hutnik” w Jaroszowcu w ramach zadania pn. „Równość – Wolność – Niepodległość” odbyły się wykłady dla młodzieży szkolnej (SP Jaroszowiec i SP Bydlin) pt. „Przebieg Powstania Styczniowego na Ziemi Olkuskiej i jego bohaterowie”, które przygotował P. Jacek Sypień -historyk i dziennikarz, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor kilkunastu książek i kilkudziesięciu artykułów poświęconych historii regionu. Ponieważ Ziemia Olkuska zapisała piękną kartę w historii zrywu niepodległościowego zwanego Powstaniem Styczniowym, chcemy przypomnieć młodzieży szkolnej olkuskich bohaterów, przebieg powstania i jego skutki.
 
 
 
 
Projekt „Równość-Wolność-Niepodległość” dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”