14.11.2023 r. o godz. 9.00, 10.30 i 12.00 w Domu Kultury „Papiernik” w Kluczach w ramach zadania pn. „Równość – Wolność – Niepodległość” odbyły się wykłady dla młodzieży szkolnej (SP Chechło, SP Rodaki, SP Ryczówek, SP Kwaśniów, SP Klucze) pt. „Przebieg Powstania Styczniowego na Ziemi Olkuskiej i jego bohaterowie”, które przygotował P. Jacek Sypień - historyk i dziennikarz, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor kilkunastu książek i kilkudziesięciu artykułów poświęconych historii regionu. Ponieważ Ziemia Olkuska zapisała piękną kartę w historii zrywu niepodległościowego zwanego Powstaniem Styczniowym, chcemy przypomnieć młodzieży szkolnej olkuskich bohaterów, przebieg powstania i jego skutki.
Celem organizacji wykładów jest upowszechnianie wiedzy o Powstaniu Styczniowym i jego dziedzictwie, włączenie mieszkańców gminy Klucze i powiatu olkuskiego w obchody 160 rocznicy Powstania Styczniowego, krzewienie wśród mieszkańców idei patriotycznych i szacunku dla minionych pokoleń, a także upowszechnianie wiedzy o naszych bohaterach.
 
Projekt „Równość-Wolność-Niepodległość” dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”