Tegoroczne święto dziękczynienia za plony odbyło się 9 września 2023 w Kluczach. Na uroczystości dożynkowe zapraszali Wójt Gminy, Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach oraz Sołectwo Klucze. Główne obchody miały miejsce na stadionie GLKS Przemsza Klucze, gdzie, spod hali sportowej usytuowanej przy szkole podstawowej, dotarł barwny korowód dożynkowy, na czele którego przepięknie prezentowała się grupa mażoretek „Fantazja” z Ogrodzieńca, a tuż za nimi maszerowała orkiestra dęta ZGH Bolesław, a następnie strażackie poczty sztandarowe oraz delegacje sołectw i Kół Gospodyń Wiejskich, niosące okazałe wieńce.

Nie zabrakło mieszkańców gminy oraz znamienitych gości, jak: pani Minister Agnieszka Ścigaj, Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Wiceminister Turystyki i Sportu Jacek Osuch, poseł ziemi krakowskiej, miechowskiej, olkuskiej Elżbieta Duda, radny Województwa Małopolskiego Andrzej Wójcik, Jarosław Foremny - Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie. Powiat reprezentował Starosta Olkuski – Bogumił Sobczyk, Wicestarosta Paulina Polak oraz radni powiatowi: Marta Dziura, Kamil Wołek oraz Krzysztof Dąbrowski, a także Jan Orkisz, zaś samorząd gminny - Wójt Gminy Klucze Norbert Bień oraz radni na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Klucze Bogusławem Pasiem, a także Sekretarz Gminy – Daniel Hickiewicz. Towarzyszyli im również Dyrektorzy Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach – Mirosław Macek i Ramona Czyżykowska-Liber, odpowiedzialni za koordynację całego wydarzenia. 

Dożynkowe święto, to w polskiej tradycji czas radości i podziękowań: Panu Bogu za plony, a ludziom za trud, toteż wszyscy obecni, tuż po przybyciu na stadion i oficjalnym otwarciu obchodów dożynkowych przez Wójta Gminy Klucze,  wzięli udział w dziękczynnej mszy św., odprawionej przez kluczewskiego proboszcza ks. Marka Łabudę. Oprawę muzyczną podczas mszy świętej zapewnił zespół wokalno-instrumentalny Ad Dei Gloriam, działający przy parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chechle. Następnie odbyły się występy artystyczne zespołów GOK Klucze: „Rodaczanie”, „Tesamee...”, „Ziemia Kluczewska”, Chóru „Enigma” pod batutą Igi Łypaczewskiej - Krawiec oraz Tercetu „z duszą…” poprzedzone obrzędem dożynkowym w wykonaniu młodych uczestników warsztatów wokalnych prowadzonych przez panią Annę Dudek (GOK Klucze) członków zespołu "Rodaczanie" oraz  KGW Klucze i KGW Bogucin Duży, nawiązującym do obrzędów dożynkowych, takich jak m.in. zwyczaj dzielenia się chlebem, do czego zaprosili gospodarzy i przybyłych gości Starostowie dożynek w osobach  Iwony Curyło i  Andrzeja Kargóla.  

Swoje umiejętności wokalne zaprezentowała również Maria Majewska – półfinalistka konkursu The Voice Kids. Z kolei mażoretki przedstawiły robiący wrażanie układ choreograficzny, zaś Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego „Słowianki” zachwycił nie tylko tańcem, ale i przepięknymi, ludowymi strojami.

W międzyczasie rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Każdy z nich był wyjątkowy, niepowtarzalny, wykonany z niezwykłą precyzją i pieczołowitością, z użyciem tradycyjnych materiałów, nawiązujący przy tym do wartości rodzinno-religijnych, toteż nagrodę za ich wykonanie, decyzją jury w składzie: Marta Dziura - Radna Powiatu Olkuskiego, Ramona Czyżykowska-Liber - Z-ca Dyrektora GOK, Daniel Hickiewicz - Sekretarz Gminy Klucze, otrzymały wszystkie KGW z gminy. 

Święto Plonów w Kluczach obfitowało w różne atrakcje – oprócz występów artystycznych, można było również zasmakować potraw regionalnych przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z całej gminy. Swoje stoisko zaprezentował również GOK Klucze, a także firmy i instytucje jak: CEMEX, Velvet Care, ARiMR, KRUS oraz Koło Łowieckie i lokalni producenci żywności ekologicznej. Podczas dożynek odbywały się warsztaty pieczenia chleba na stoisku KGW Kolbark oraz wyplatania wianków - GOK Klucze. Dla dzieci dostępny był plac zabaw, a także niecodzienna atrakcja w postaci karmienia alpak i spaceru z tymi zwierzętami. Z kolei KGW Bogucin Duży, realizujące projekt" "Ziemniakowo, tradycyjnie i folkowo w gminie Klucze", częstowało gości pysznymi ziemniakami pieczonymi, zaś KGW z Zalesia Golczowskiego w ramach projektu "Biesiada ludowa na styku kultur Galicji i Śląska"  zorganizowała na swoim stoisku prezentację i degustację potraw regionalnych.

Gwiazdą wieczoru był Felicjan Andrzejczak z zespołem, a cała impreza zakończyła się pokazem laserowym oraz zabawą taneczną z DJ K7 Sosen Group.

Dożynki Gminne dofinansowane zostały z budżetu Województwa Małopolskiego.

 

PODZIĘKOWANIA

Dożynki Gminne 2023 w Kluczach nie mogłyby się odbyć bez udziału i intensywnych przygotowań wielu osób i instytucji.
Dzięki Państwa ogromnemu zaangażowaniu i wsparciu tegoroczne Święto Plonów zyskało odpowiednią oprawę,

za co składamy serdeczne podziękowania! 

Naszą wdzięczność kierujemy również w stronę wszystkich rolników, członków Kół Gospodyń Wiejskich oraz gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, przybyłych gości i mieszkańców gminy za udział w tym wydarzeniu.

 

PARTNERZY:

Koło Gospodyń Wiejskich w Kluczach,

Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Klucze,

Stowarzyszenie „Babiniec” z Klucz,

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach,

Przedszkole im. Jasia i Małgosi w Kluczach,

Kluczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku,

Gminny Ludowy Klub Sportowy "Przemsza" Klucze,

Centrum Usług Społecznych w Kluczach.

SPONSORZY:

Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” w Bukownie,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu,

Polska Kopalnia Jaroszowiec „Cemex”,

Velvet Care Sp. z o.o.

Kurier Team 2000,

Małgorzata Kurkowska - BaśnioBór - Alpaki Golczowice,

Jolanta Siembab,

Sławomir Antonik,

Zenon Jurczyk,

Przemysław Michalski,

F.H.U „KRZYŚ” Klucze,

Karolina Polan Pizzeria Corleone Klucze,

Marek Mocny,

„Włodzimierz Dobrek „SAN GAZ”,

Krzysztof Myszor,

Zofia Rydzyk – Piekarnia Kwaśniów,

Agnieszka i Rafał Barczykowie – Piekarnia Rodaki,

Jerzy Jochymek - Piekarnia „Złoty Róg” Olkusz,

Robert Jaworski – Gospodarstwo Rybackie PSTRĄG Chechło,

Jan Grzanka – Gospodarstwo Rybne Cieślin,

Renata Szeląg – Gospodarstwo Rolne Kwaśniów,

Anna Haratyk – Sołtys Ryczówka,

Maciej Adamik - Ryczówek,

Irena Król – KGW Ryczówek,

Akademia Piłkarska Przemsza Klucze,

Meble „MOLO” Klucze,

PHU ZACHĘTA – Sklep „Lewiatan” w Jaroszowcu,

Teresa Jaros - TER-TRANS Chechło,

FHU Mariusz Kołodziejczyk – Sklep Klucze,

Małopolska Izba Rolnicza. Rada Powiatowa w Olkuszu.

Podziękowania za pomoc w organizacji dożynek i wsparcie finansowe dla Radnych Gminy Klucze w osobach:

Pani Zofii Zając, Pani Anety Oleksy, Pana Sylwiusza Kajdy, Pana Sebastian Sierki, Pan Łukasz Klicha.

Podziękowania za pomoc w organizacji dożynek dla:

Karoliny Jurczyk, Iwony Curyło wraz z Paniami ze Stowarzyszenia „Babiniec”,

Marty Dziury – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kluczach wraz z Pracownikami,

Eweliny Maryszewskiej-Polan – Dyrektora Przedszkola w Kluczach wraz z Pracownikami,

Rodziców uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kluczach,

Radosława Muriasa - Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Kluczach wraz ze strażakami z gminnych jednostek OSP,

Radnego Gminy Klucze Marcina Grojca,

Pracowników Urzędu Gminy Klucze,

Pracowników Gminnego Ośródka Kultury w Kluczach,

Koła Gospodyń Wiejskich z Zalesia Golczowskiego,

Koła Gospodyń Wiejskich z Bogucina Dużego.

 

Dziękujemy wszystkim wymienionym za społeczne zaangażowanie, bezinteresowną pomoc i wsparcie. Jak podkreślał Papież Jan Paweł II "Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".

 

 

Fotorelacja dostępna jest również na stronach: https://www.gmina-klucze.pl/pl/szczegoly-aktualnosci/1324,  fb UG Klucze oraz fb GOK Klucze1GOK Klucze2 i https://cus.gmina-klucze.pl/aktualnosci/dozynki-2023/

 

TEKST - UG Klucze