24.08.2023 r. w ramach projektu "EDUKACYJNA EKO PRZYGODA", realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach zorganizowano wycieczkę edukacyjno - ekologiczną do lasu i plenerowe warsztaty "Las w słoiku". Zajęcia prowadziła Projektant i rekonstruktor Anna Musialska, dzięki której z zebranych podczas wyprawy "skarbów lasu" powstały wspaniałe leśne kompozycje w słoikach i pudełkach. Wycieczka i warsztaty odbyły się na zasadzie łączenia pokoleń: dzieci i dorośli. Były to piękne chwile spędzone wspólnie, zarówno pośród zieleni lasu, jak i na warsztatach twórczych.
 
Projekt dofinansowano w Konkursie Grantowym dla Organizacji Pozarządowych oraz Instytucji Edukacyjnych „Fabryka EKO Pomysłów” – edycja 2023.
 
 
GALERIA: