22.03.2023 r. Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach zorganizował dla Słuchaczy UTW wyjazd edukacyjny do Kopalni Wiedzy o Cynku znajdującej się w Bukownie. Jest to wspaniałe, nowoczesne, unikalne muzeum poświęcone historii oraz tradycji górnictwa i hutnictwa rejonu olkusko - bolesławskiego, które powstało dzięki środkom finansowym Zakładów Górniczo - Hutniczych "Bolesław" S.A. w Bukownie. Głównym reżyserem i animatorem ekspozycji jest P. Awiszaj Adari (Aviszay Hadari), a autorem zdjęć i realizatorem filmów, które wykorzystano w prezentacjach multimedialnych - P. Krzysztof Boniecki.
W tej niezwykłej wyprawie uczestniczyli: P. Ramona Czyżykowska - Liber, Zastępca Dyrektora GOK, P. Kazimierz Ściążko - Prezes PTTK Klucze i Słuchacze Kluczewskiego UTW wraz z koordynatorem, P. Zuzanną Kocjan.
Następnie wszyscy się udali się do Miejskiego Ośrodka Kultury, aby zwiedzić Muzealną Salę Regionalną i Galerię Twórców Bukowna, a w sali wystawienniczej podziwiać wystawę rękodzieła P. Małgorzaty Szkop.