Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach realizuje zadanie pn. „Równość – Wolność – Niepodległość”. Projekt zakłada organizację cyklu wydarzeń o charakterze historyczno – kulturowo – artystycznym oraz edukacyjnym, mających na celu włączenie mieszkańców gminy Klucze i innych gmin powiatu olkuskiego w obchody 160. Rocznicy Powstania Styczniowego.

W ramach zadania zorganizowane zostaną wydarzenia:

konkurs literacko–plastyczny: konkurs literacki będzie adresowany do uczniów szkół średnich powiatu olkuskiego, a do udziału w konkursie plastycznym zaprosimy uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Klucze i uczestników pozaszkolnych zajęć plastycznych z ośrodków kultury powiatu olkuskiego. Konkurs plastyczny odbędzie się w formie stacjonarnej.

Kolejne działania, to rekonstrukcja obozu powstańców oraz epizodu bitwy pod Golczowicami, wycieczka tematyczna (spacer) pn. „Szlak Powstania Styczniowego na Ziemi Olkuskiej”, wystawa pokonkursowa wraz z projekcją filmu „Szwadron”, wykłady, warsztaty, jak również wystawa tematyczna wypożyczona z muzeum. Czas trwania projektu: 01.02.2023 – 20.11.2023.

Wszystkie te działania przyczynią się do popularyzacji wiedzy – zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych -  na temat organizacji, przebiegu oraz skutków Powstania Styczniowego w kontekście budowania tożsamości narodowej, politycznej i kulturowej.