27. Międzynarodowy Bieg Uliczny „Szlakiem Walk Legionistów” rozpoczął się tradycyjnie, spod przystanku turystycznego na Szlaku I Wojny Światowej w Bydlinie, a zakończył na stadionie "Legionu" Bydlin, gdzie znajdowała się meta. Tam też odbywały się biegi na krótszych dystansach dla dzieci i młodzieży szkolnej. W biegu ulicznym uczestniczyło ok. 100 osób. Kobiety miały do pokonania dystans 8 km, zaś mężczyźni 12 km.

    Organizatorami biegu byli: Wójt Gminy Klucze, Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach, Stowarzyszenie „Otwarci” z Bydlina, LKS „Kłos” Olkusz i LKS „Legion” Bydlin. Imprezę na stadionie poprowadził Dyrektor GOK w Kluczach – Pan Mirosław Macek. Równolegle do biegów ulicznych odbywały się 8. Zawody Nordic Walking „Szlakiem Walk Legionistów” oraz 5. Zawody Dzieci i Młodzieży Nordic Walking.

    Zawody dla dorosłych odbywały się w dwóch kategoriach wiekowych: do 50. roku życia i powyżej 50. roku życia. Wszyscy uczestnicy biegu oraz marszu Nordic Walking otrzymali pamiątkowe medale, a dzieci dodatkowo słodkie upominki. Z kolei zdobywcy trzech pierwszych miejsc (w poszczególnych kategoriach, czy przedziałach wiekowych), zarówno w Biegu Ulicznym „Szlakiem Walk Legionistów”, jak i zawodach Nordic Walking, nagrody rzeczowe, pamiątkowe statuetki, a także nagrody pieniężne, które wręczali m.in. Wójt Gminy Klucze, Sekretarz Gminy Klucze – Daniel Hickiewicz, pani minister Agnieszka Ścigaj, Radni Powiatu Olkuskiego – Kamil Wołek oraz Krzysztof Dąbrowski, Prezes PWiK – Tadeusz Chwast, Dyrektor ZSP w Bydlinie – Paweł Milanowski, a także sponsorzy tego wydarzenia.

XXVII Międzynarodowy Bieg Uliczny organizowany jest w ramach projektu: „Międzynarodowy Bieg Uliczny Szlakami Walk Legionistów”. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Tekst i foto: UG Klucze

GALERIA: https://www.gmina-klucze.pl/pl/szczegoly-aktualnosci/641

 Wyniki VIII Zawodów Nordic Walking Szlakiem Walk Legionistów 2022:


Kategoria - Kobiety do lat 50:
1 miejsce: Małgorzata Fac (Klucze)
2 miejsce: Renata Czarnul (Olkusz)
3 miejsce: Anna Haratyk ( Bydlin)
Kategoria- Mężczyźni do lat 50:
1 miejsce: Grzegorz Misztal (Sułkowice)
2 miejsce: Tomasz Dyrek (Olkusz)
3 miejsce: Tomasz Stypułkowski (Sosnowiec)
Kategoria - Kobiety powyżej 50 lat:
1 miejsce:  Grażyna Ślusarczyk (Kraków)
2 miejsce: Małgorzata Baran (Bydlin)
3 miejsce: Jadwiga Patej (Łobzów)
Kategoria - Mężczyźni powyżej 50 lat:
1 miejsce: Mieczysław Remiszewski (Lelowice Kolonia)
2 miejsce: Tadeusz Wilk (Sosnowiec)
3 miejsce: Jerzy Ślusarczyk (Kraków)
Wyniki zawodów DZIECI
 Kategoria - Przedszkolaki:
1 miejsce: Jakub Jurek
2 miejsce: Ignacy Brzozowski
3 miejsce: Naomi Zięba
Kategoria - Szkoła Podstawowa:
1 miejsce: Maja Mstowska
2 miejsca: Martyna Gamrat
3 miejsce: Adam Mstowski / Rozalia Haratyk


GRATULUJEMY !!