Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach serdecznie zaprasza uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych działających na terenie gminy Klucze do udziału w GMINNYM KONKURSIE "Taki był Ignacy..." - jeden dzień z życia Ignacego Łukasiewicza, organizowanym pod patronatem honorowym Wójta Gminy Klucze. Konkurs polega na przygotowaniu 15-20 minutowej inscenizacji słowno-muzycznej, realizującej główny temat konkursowy  i zaprezentowanie jej podczas przesłuchań konkursowych w dniu 22.11.2022 (wtorek) w Domu Kultury „Hutnik” w Jaroszowcu, ul. Leśna 1.